Svensk ledning av operation Atalanta

Sedan den 21 januari har Sverige återigen en ledande befattning i Operation Atalanta, den marina insats utanför Somalia som pågått sedan 2008. Flottiljamiral Jonas Wikström är i och med befattningen som Deputy Operations Commander den näst högsta chefen för operationen och den befattningshavare som leder den dagliga verksamheten.

Flottiljamiral Jonas Wikström. Foto: EUNAVFOR
Spanska fregatten ESPS Victoria. Foto: EUNAVFOR

Det är första gången Sverige bemannar den här befattningen och det i ett läge där den framtida inriktningen ska formas inte bara för operationen men på många sätt även för den maritima verksamheten i området.

Operation Atalanta är en framgångsrik operation där antalet faktiska piratattacker, försök till piratattacker eller misstänkt verksamhet till sjöss har minskat. Den senaste attacken där ett handelsfartyg kapades var 2012. Under åren 2009-2011 då pirater var som mest aktiva i Adenviken och Indiska oceanen var risken påtaglig för att bli angripna och den civila sjöfarten fick förändra såväl beteende som rutiner vid passage runt Afrikas horn.

Om arbetet då syftade till att upptäcka, undvika och stoppa piratverksamhet så präglas operationen idag såklart av marin närvaro till sjöss men också av ett förebyggande arbete i hela regionen där samarbetet med andra organisationer, aktörer och nationer är av stor betydelse. Utmaningarna idag ligger fortfarande i att skapa maritim säkerhet men också till stor del i att få ihop de initiativ och insatser som görs i och utanför Somalia där EU Navfor har haft och fortfarande har en betydelsefull roll.

- Hotet om piratverksamhet kvarstår i området och vår målsättning är att operationen ska inriktas för en långsiktig och hållbar lösning för fortsatt maritim säkerhet i området, säger Jonas Wikström.