ÖB: ”Vi kommer öka den operativa effekten”

Under måndagen höll Micael Bydén sitt första anförande som överbefälhavare på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. I sitt tal framhöll han att Försvarsmakten kommer att öka den operativa effekten under försvarsbeslutsperioden. ÖB pekade samtidigt på den ökade osäkerheten i det svenska närområdet.

ÖB Micael Bydén under sitt anförande i Sälen. Foto: Fredrik Lundkvist/Försvarsmakten

− Vi har under hösten kunnat följa hur Moskva tydligt visat omvärlden på ökad kapacitet att snabbt projicera militär förmåga utanför de egna gränserna. För första gången har man genomfört en insats från både flyg, fartyg och ubåt med kryssningsrobotar mot mål i Syrien. Parallellt har man förflyttat trupp och tung materiel till baser i området. Samtidigt fortsätter Ryssland att utmana den europeiska säkerhetsordningen, sa Micael Bydén.

Även om han inte ser något omedelbart militärt hot mot landet varnade han för den ökade osäkerheten i närområdet.

− Vi vet också att områden i vårt närområde – framför allt kring Östersjön och i växande utsträckning Arktis – utgör friktionsytor mellan Ryssland och Väst. Det ökar risken för konfrontationer i vår närhet.

Under 2015 fick Sverige en ny säkerhetspolitisk inriktning med ökade resurser till det militära försvaret. Micael Bydén poängterade att han och Försvarsmakten ska göra allt för att lösa de uppdrag som givits.

− Jag är fast besluten att använda de givna resurserna på bästa sätt och få ut så mycket militär effekt som möjligt. Alla ska kunna känna tilltro till vårt försvar.