Andra malistyrkan är hemma: ”Ni ska vara stolta”

Ett långt led av soldater och officerare i blå baskrar kommer ut från Slutvärnet på Karlsborgs fästning. Mali 02 har återvänt hem efter många utmaningar i Afrika.

Man i uniform (ÖB) gör honnör. Bredvid honom civil man (försvarsministern).
Nytillträdde ÖB, general Micael Bydén uttalade stor tacksamhet för den insats som Mali 02 genomfört under tidvis extrema klimatförhållanden i Västafrika. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Soldater i beiga uniformer uppställda. Musikkåren skymtar i förgrunden.
Mali 02:s insats avslutades med pompa och ståt. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Allvarlig man i grön uniform skakar hand med man i beige uniform.
ÖB Micael Bydén tog sig tid att växla några ord med några medaljerade soldater och officerare ur förbandet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Man i beige uniform kramar om två barn i färgglada jackor.
Äntligen är pappa hemma: De anhöriga tackades särskilt av Mali 02:s chef Jonas Lotsne. ”Utan ert stöd hade det här inte gått att genomföra”, sa han. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Barn i röd mössa får medalj av man i grön basker och grön uniform.
Hemmahjälte: Även barnen fick ta emot medalj den här dagen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Stor grusplan där uppställda soldater syns till höger. Till vänster publik.
Drygt 600 anhöriga, överbefälhavaren Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist och riksdagsdelegater var några dem som kom för att hedra Mali 02:s insats i Afrika. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Från vänster: Mali 02:s chef överstelöjtnant Jonas Lotsne i samspråk med chefen K3, överste Dag Lidén. Regementet har huvudansvar för tre kontingenter i Mali. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Drygt 600 anhöriga mötte upp den här gråmulna dagen för att högtidlighålla slutet på en kontrastrik tid i Afrika med en medaljceremoni. På plats var även den nytillträdde överbefälhavaren general Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist (s) samt representanter från riksdagen.

− Ni ska vara stolta över en synnerligen bra insats som ni genomfört inom FN i Afrika. Jag har följt förbandet via rapportering från Högkvarteret och mitt departement och vet att ni presterat mycket bra, sa Peter Hultqvist.

Det var första gången i egenskap av ÖB som general Micael Bydén tog emot ett hemvändande förband från en utlandsinsats. Även han prisade förbandet Mali 02:s goda resultat och det behov som finns för underrättelser inom FN-missionen Minusma.

− Vi gör skillnad och det är viktigt. Min uppfattning är att insatsen kommer pågå i flera år. Ni har löst uppgifterna på ett utmärkt sätt, sa ÖB Micael Bydén.

ÖB tog sig gott om tid att även bedyra det han sa i större forum till varje enskild medaljerad ur personalen.

Mali 02:s förbandschef överstelöjtnant Jonas Lotsne passade på att särskilt adressera några personer som haft en minst lika slitsam period som förbandet.

− Jag vill vända mig till er anhöriga och tacka för det mycket goda stöd som vi fått under tiden i Mali. Utan ert stöd hade det här inte gått att genomföra.

Som ett sista gest gav Jonas Lotsne order till förbandet att göra vågen för de anhöriga.

Men det var inte bara soldater och officerare som fick medalj den här dagen, även de minsta fick ta emot en medalj för de hemmahjältar de är. Det var många stolta barn som lämnade Karlsborgs fästning den här dagen.