Mali: Utbildning ökar förmågan

Den svenska styrkan i Mali ägnar sig inte bara åt rent operativ verksamhet, förbandet genomför också utbildning av andra förband inom FN-missionen MINUSMA för att höja förmågan hos dessa.

Tillsammans för fred: Svenska och burkinesiska förband har ett bra samarbete inom FN-missionen MINUSMA. Här säkrar en skyttepluton en landningsplats för en civil rysk FN-helikopter. Foto: Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Det svenska förbandet har ett mycket bra samarbete med förbanden från Burkina Faso, här besöker några soldater svenska Camp Nobel. Foto: Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
En friktion har varit språket. Det officiella språket i Burkina Faso är franska, utbildningen och metoden genomförs på engelska. Foto: Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Vi har utbildat officerare från Burkina Faso i att leda in flygunderstöd från det El Salvadoranska attackhelikopterförbandet som finns i Timbuktu, säger 1.e sergeant Simon Åslund från Artilleriregementet och kapten Nathaniel Opie, U.S Air Force.

Totalt handlar det om drygt 25 burkinesiska officerare som genomgått utbildningen inom så kallad Close Combat Attack (CCA), flygunderstöd.

– Skillnaden mellan CCA och Close Airsupport (CAS) är att CCA är ett reaktivt förfarande som svarar upp på eventuella angrepp.  Det beror på de mandat en FN-styrka agerar inom. MINUSMA är ingen fredsframtvingande mission likt insatsen i Afghanistan, säger Nathaniel Opie.

Utöver detta så handlar skillnaderna om vem som egentligen är juridiskt ansvarig, enkelt beskrivet är det piloten själv som är ansvarig i samband med nyttjande av CCA-metoden och när det kommer till CAS så är det chefen på plats som är ansvarig genom kvalificerad personal utbildade i att leda in flygunderstöd (JTAC). 

Eftersom båda lärarna och attackhelikopterförbandet har en NATO-anpassad utbildning så är det enligt dessa parametrar som utbildningen har genomförts, eftersom FN inte själva har ett system för CCA. Men det i sig har inte inneburit en begränsning. En friktion har däremot språket varit.

– Sambandsspråket mellan markförband och helikopter är engelska, officiellt språk i Burkina Faso är franska. Men överlag har personalen tillägnat sig utbildningen och vi har höjt förmågan, säger Simon Åslund.

Ytterligare personal kommer att genomföra utbildningen över tid. Något som ökar förmågan rent operativt. Det svenska förbandet inom MINUSMA har ett mycket bra samarbete med andra länder i området och löser ofta uppgifter tillsammans. Svenskarna har också genomfört utbildningar inom andra områden, bland annat sjukvård och sambandstjänst.