Försvarsmakten följer Säpos höjning

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån mot Sverige idag, så har Försvarsmakten nu också uppdaterat hotnivån vad avser hotet från terrorism. Från förhöjt (3) till högt (4). Försvarsmakten kommer därmed att ha samma hotnivå som mot Sverige i övrigt.

Vilka eventuella åtgärder Försvarsmakten kommer att vidta med hänsyn till den förhöjda hotnivån är inget som myndigheten i dagsläget kommenterar.

Försvarsmakten samarbetar just nu med berörda myndigheter och följer utvecklingen kontinuerligt.