Försvarsmakten följer händelseutvecklingen i Paris

Med anledning av attentaten i Paris följer Försvarsmakten noga den fortsatta händelseutvecklingen. Vilka eventuella åtgärder myndigheten har vidtagit kommenteras inte av säkerhetsskäl.

I dagsläget finns ingen information som indikerar ett ökat hot mot Försvarsmakten och dess personal i Sverige.

Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning, NCT, låter också hotnivån mot Sverige vara oförändrad, och den ligger därmed kvar på den förhöjda nivå den fick i oktober 2010.