Ett stödfartyg med många uppgifter

Stödfartyget Carlskrona ligger för ankar vid inloppet till Göteborgs hamn. På styrbords bog närmar sig ett civilt tankfartyg i morgondimman. Det är dags för Carlskrona att bunkra, alltså ta emot dieselbrännolja.

En helikopter har varit ombaserad under hela övningen.
En helikopter har varit ombaserad under hela övningen. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Logistikfunktionen i land förser styrkan med reservdelar som lastas ombord på HMS Carlskrona.
Logistikfunktionen i land förser styrkan med reservdelar som lastas ombord på HMS Carlskrona. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Marinens stora höstövning Swenex 15 går nu in på sin andra vecka. En viktig uppgift för Carlskrona under övningen är att ge drivmedel till de andra marina fartygen, något som sker genom bunkring till sjöss. På så sätt slipper fartygen gå in i hamn och styrkans uthållighet ökar.

Men även Carlskrona behöver bunkra ibland. Det grön-vit-röda tankfartyget Pallas Glory girar runt och ligger snart förtöjt på Carlskronas styrbordssida. Bunkringsslangen kopplas in och dieselbrännolja börjar pumpas över.

‒ Det är tack vare det lugna vädret som vi kunnat bunkra så mycket till sjöss, säger Jonas Hedlund, logistikansvarig ombord. Och det är en fördel eftersom vi slipper gå in till militära basförsvarsanläggningar i land.

Att Carlskrona kan bunkra just på den här platsen beror enligt Jonas Hedlund på att fartyget inte är utsatt för något hot i övningen just nu. Dessutom visar spaning att det finns fientliga styrkor vid bränsledepåerna i land.

Under tiden som bunkringen pågår anländer reservdelar och förnödenheter med en trossbåt. Dessa ska till de olika fartygen i styrkan, en annan uppgift i stödfartygsrollen. Klockan elva på förmiddagen är bunkringen avslutad för den här gången. Pallas Glory kastar loss och går mot Göteborgs hamn.

Flera uppgifter samtidigt

Ombord arbetar också den stab som leder ytfartygsstyrkan. Här finns alla de olika kompetenser som behövs för styrkans uppgifter, minröjning, ytstrid, helikopter men även förbindelseofficer från amfibiebataljonen. Chef för staben är kommendör Magnus Jönsson.

- Stabens sammansättning är blandad mellan de båda sjöstridsflottiljerna i Karlskrona och Stockholm. Förutom att jobba tillsammans slipar vi också  bort saker vi gör på olika sätt.

För staben, helikopterenheten och Carlskronas besättning fortsätter Swenex i ytterligare några dygn innan övningen kan summeras och personalen gå på ledighet.