En dag för eftertanke

–75 år sedan färjeolyckan i Armasjärvi

Norrbottens regemente är traditionsbevarare för Norrlands- och Svea ingenjörkårer, Ing 3 och Ing 1, samt Norrlands ingenjörbataljon. Den 24 oktober är, förutom att det är FN-dagen, även Ing 3 högtidsdag till minne av färjeolyckan i sjön Armasjärvi 1940. För att hedra minnet av de som omkom i olyckan genomförs varje år en ceremoni med kransnedläggning i byn Armasjärvi.

Cirka 100 personer deltog i ceremonin, representanter ur I 19, medlemmar ur Ing 3 kamratförening, hemvärnsveteraner, närboende samt anhöriga till de två förolyckade färjkarlarna. I bakgrunden syns sjön Armasjärvi. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Garnisonspastor Helge Stålnacke ledde fältandakten under ceremonin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Minnesstenen i Armasjärvi är huggen i granit tagen från det närbelägna Luppioberget. På stenens baksida är de omkomnas namn och hemförsamlingar inristade. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Många närboende och anhöriga, unga som gamla, deltog i ceremonin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kransnedläggning i Palovaara. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Minnesstenen i Palovaara. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Klockan 13.00 på lördagen den 24 oktober, på dagen 75 år sedan den svåra olyckan, genomfördes en ceremoni vid minnesstenen i byn Armasjärvi utanför Övertorneå. Cirka 100 personer fanns på plats för att hedra minnet av dem som omkom i olyckan som är en av de svåraste som drabbat det svenska försvaret i fredstid. 44 militärer och 2 civila färjkarlar omkom när den färja som skulle föra två ingenjörplutoner över sjön började ta in vatten för att sedan sjunka.

Offrat sitt yttersta

Under ceremonin deltog representanter ur I 19, medlemmar ur Ing 3 kamratförening, hemvärnsveteraner, närboende samt anhöriga till de två förolyckade färjkarlarna. Under ceremonin genomfördes också en enkel fältandakt, så kallat korum, under ledning av garnisonpastor Helge Stålnacke. Ceremonin avslutades mycket värdigt med en tyst minut.
– För oss är det viktigt att vi varje år hedrar minnet av de som har offrat sitt yttersta för rikets försvar, sa överste Lars Karlsson, brigadchef och ställföreträdande regementschef i sitt tal under ceremonin.

Flera som hedras denna dag

Regementet och kamratföreningen har även denna dag som tradition att hedra minnet av de som omkom i samband med ytterligare två olyckor. En minolycka i byn Palovaara utanför Haparanda 1944 som tog 14 unga soldaters liv samt färjeolyckan i Bodforsen i Luleå älv som skedde den 6 september 1915 då nio soldater omkom. Men eftersom det i år var 100 år sedan Bodforsolyckan genomfördes en särskild ceremoni för denna olycka tidigare i höst. Däremot uppmärksammades minolyckan i Palovaara som vanligt genom kransnedläggning i samband med kamratföreningens resa till Armasjärvi.
– Det här är viktigt ur olika aspekter. Vi ska hedra de som har gett sitt yttersta för det här landet och så ska vi komma ihåg att vi lever i ett fritt land tack vare dessa människor, sa Björn Fredriksson, vice ordförande i Ing 3 kamratförening.

Tänkvärda ord

På minnestenen i Armasjärvi kan vi läsa något som vid denna dag varje år gör oss påminda om allvaret i Försvarsmaktens verksamhet:

"Till minnet av de 46 svenska män vilka i kvällens mörker den 24 oktober 1940 på Armasjärvi gåvo sina liv i fosterlandets tjänst. Du som går här förbi, böj ditt huvud i vördnad"