Klart för start

I flygvapenövningen övar luftstridskrafterna försvar av Sverige. Ingen vet när nästa startorder kommer för piloterna och gripenplanen. För flygteknikerna som ansvarar för underhållet gäller det att ligga steget före.

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Peter Qvist, 211:e flygunderhållskompaniet har arbetat över tio år som flygtekniker. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Flygvapenövningen genomförs i år för femte gången i nuvarande form. Flygteknikern Peter Qvist vid 211:e flygunderhållskompaniet har deltagit vid tre av dessa övningar.

− Det är roligt att testa på att jobba i en miljö då det kan hetta till.

Men jobbet i sig skiljer sig inte mycket från den vanliga vardagen.

− Det är alltid skarpt läge för oss. Nu blir det bara längre dagar på grund av flygövningstiderna.

Övningen pågår fram till tisdag och hittills har underhållet av gripenplanen fungerat bra.

−Det har gått väldigt bra. Vi har fått iväg våra kärror som förväntat.

Flygvapenövning 2015

I flygvapenövningen övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att försvara Sverige.

FLYGVERKSAMHET
Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02.
Flygning på låg höjd med helikopter och propellerplan sker företrädesvis runt
Skövde, Karlsborg och Kvarn med start från 2015-08-24 inom ramen för Arméövning 2015.
Från och med 2015-08-28 tillkommer flygning med stridsflygplan dygnet runt.
Flygning med stridsflygplan sker delvis över Norrbotten, Västerbotten, Skövde, Karlsborg och Kvarn, men i huvudsak över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra Småland och
Blekinge.

Flygplatser/flygbaser
Start och landningar sker under övningstiden 2015-08-28 kl. 12.00 till och med 2015-09-01 kl. 12.00 dygnet runt från flygplatser/flygbaser enligt nedan. Se även särskilda noteringar.

Stridsflyg, transport- och specialflyg
F 21 Kallax flygplats i Luleå.
Luftstridsskolan Ärna flygplats i Uppsala.
F 7 flygplats i Såtenäs.
F 17 flygplats i Kallinge, Ronneby.
Visby flygplats på Gotland.
Helikopterflottiljen i Malmslätt, Linköping.
(Start och landningar med specialflyg sker från Malmens flygplats mellan kl. 06.00 -24.00 t.o.m. måndagen den 31 augusti).

Helikopter
Karlsborgs flygplats.
(Start och landningar med helikopter sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02).

Kontaktinformation
Telefonnummer avseende flygverksamhet/buller är 010-823 79 00.
Telefonnummer avseende markverksamheten inom Arméövning 2015 är 0500-46 50 90.

Mediakontakt Flygvapenövning
Mats Gyllander
Telefon 0706 65 50 70
mats.gyllander@mil.se