I nationens tjänst

När flygvapnet övar det nationella försvaret av Sverige under flygvapenövningen så sker ett återtagande av en förmåga. Stefan Kaarle har under sin tid som stridspilot i flygvapnet hunnit med förändringarna från nationellt försvar till internationellt fokus för att nu, sedan fem år tillbaka, åter fokusera på det nationella försvaret.

Under Flygvapenövning 2015 har piloter från andra divisioner använt Uppsala för att snabbtanka innan nästa uppdrag ska genomföras. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Övningen fokuseras kring luftstridskrafternas ledningsförmåga från taktisk nivå till förbandsnivå därför vet inte stridspiloterna när nästa uppdrag kommer. Ibland kan de få vänta i flygplanet under lång tid innan startorder slutligen ges. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Flygvapenövning 2015 är flygtaktisk stabs ledningsövning och fokus är ledningen av styrkorna. Det är ett högt tempo där resurserna maximeras under en kortare tid. Övningen följer ett så kallat högkonfliktsscenario där Sverige är utsatt för ett väpnat angrepp.

− Under Flygvapenövning 2015 övar vi hela kedjan, från det att flygtaktisk chef ger order till genomförande av uppdrag. Det är intensivt och vi verkar dygnet runt. Redan första dagen på övningen var vi i krig och vår uppgift är att få stopp på motståndaren och hindra en styrketillväxt, säger Stefan Kaarle.

Övningen utvecklar flygvapnets förmåga att sätta samman flygförband i luften och taktiken utvecklas i alla roller, det vill säga jakt, attack och spaning.

− Jag, som varit pilot sedan 1992, var med under kalla kriget och har sett avvecklingen av det nationella försvaret. Nu är jag med och bygger upp det igen.

Han förklarar att de nygamla uppgifterna inte på något sätt går att jämföra med hur det var för tjugo år sedan.

− Det går inte. Det är helt andra förutsättningar och en annan spelplan. Vi har inte samma infrastruktur som vi hade förr, det ser helt annorlunda ut. Exempelvis är många av de baser vi använde då avvecklade nu.

Bättre i dag

Den gamla versionen av Jas 39 Gripen var framtagen för nationellt försvar.

− I dag är vi inriktade på andra uppgifter. Vi är bättre nu eftersom vi har förmågor i dag som vi förr bara kunde drömma om.

Han berättar att det är helt andra förutsättningar nu eftersom de flyger C- och D-versionen.

− Jas 39 Gripen är unikt och extremt interoperabelt. I dag är vi duktiga på både de nationella och internationella uppgifterna. Vilken förmåga vi ska ha är upp till politikerna att fatta beslut om.

Övningen går nu in på sista dagen. Under fyra dagar har flygning skett dygnet runt. Att verka i mörker och i ett komplext scenario är svårare och kräver mer fokus. Han ser bara goda effekter av att öva dygnet runt.

− Vi måste kunna hantera och kan även det. Det är både stimulerande och viktigt. Flygvapenövningen är en jättebra övning, vi får se vad vi går för och verka dygnet runt. Vi hittar styrkor och svagheter, även bland oss piloter. Det är ett lagbygge och till syvende och sist så är inte och får aldrig vara ett vanligt jobb. Det handlar om att lita på varandra i alla situationer, avslutar Stefan Kaarle.

Flygvapenövning 2015

I flygvapenövningen övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att försvara Sverige.

FLYGVERKSAMHET
Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02.
Flygning på låg höjd med helikopter och propellerplan sker företrädesvis runt
Skövde, Karlsborg och Kvarn med start från 2015-08-24 inom ramen för Arméövning 2015.
Från och med 2015-08-28 tillkommer flygning med stridsflygplan dygnet runt.
Flygning med stridsflygplan sker delvis över Norrbotten, Västerbotten, Skövde, Karlsborg och Kvarn, men i huvudsak över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra Småland och
Blekinge.

Flygplatser/flygbaser
Start och landningar sker under övningstiden 2015-08-28 kl. 12.00 till och med 2015-09-01 kl. 12.00 dygnet runt från flygplatser/flygbaser enligt nedan. Se även särskilda noteringar.

Stridsflyg, transport- och specialflyg
F 21 Kallax flygplats i Luleå.
Luftstridsskolan Ärna flygplats i Uppsala.
F 7 flygplats i Såtenäs.
F 17 flygplats i Kallinge, Ronneby.
Visby flygplats på Gotland.
Helikopterflottiljen i Malmslätt, Linköping.
(Start och landningar med specialflyg sker från Malmens flygplats mellan kl. 06.00 -24.00 t.o.m. måndagen den 31 augusti).

Helikopter
Karlsborgs flygplats.
(Start och landningar med helikopter sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02).

Kontaktinformation
Telefonnummer avseende flygverksamhet/buller är 010-823 79 00.
Telefonnummer avseende markverksamheten inom Arméövning 2015 är 0500-46 50 90.

Mediakontakt Flygvapenövning
Mats Gyllander
Telefon 0706 65 50 70
mats.gyllander@mil.se