Flygvapnet har kommit långt

När vi nu summerar Flygvapenövning 2015 kan vi konstatera att Försvarsmakten kommit långt mot målet att utveckla flygstridskrafternas förmåga att försvara Sverige.

C INS inspekterar 1. Helikopterbataljonen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Göran Mårtensson har precis landat på Såtenäs under sin inspektion av FVÖ 15 Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Förbandschefer och den centrala övningsledaren samtala med generalen i Uppsala Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygtaktisk chef, Gabor Nagy uppdaterar försvarsminister Peter Hultqvist om läget inom flygstridskrafterna Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

2010 startade man åter att öva hela flygvapnet i nuvarande form efter att ha förhållit sig till det som kallas den ”strategiska timeouten” under ett stort antal år.
Det handlade inledningsvis om att återta tidigare kunskaper och förmågor med ett nationellt perspektiv. Den stora skillnaden från det kalla kriget var att förutsättningarna att påbörja utvecklingen var förändrade.

Flygvapnet hade som övriga Försvarsmakten inriktat mycket av sin utveckling på att kunna ingå som styrkebidrag i internationella insatser. 2011 blev också det året då svenska flygstyrkor sattes in ett sådant sammanhang genom insatsen mot Libyen.

Erfarenheter där ifrån gav insikten om att den metodik man använder för att planera och genomföra flyginsatser internationellt i ett proaktivt perspektiv, bland annat innebärande ett luftherravälde, inte passade uppgiften att utgöra ett reaktivt försvar som är förutsättningen ur ett nationellt perspektiv hemma i Sverige. Det nationella reaktiva perspektivet ställer helt andra krav på korta ledtider för stabsbearbetning av insatser. Det i sin tur kräver en annan inre organisering av våra ledningsstaber och inte minst flygtaktisk stab.
Inom det flygtaktiska staben är denna anpassning påtaglig.

Flygvapenövning 15 var likt tidigare övningar sedan 2010, flygtaktiska stabens ledningsövning med ett tillämpat genomfördande med deltagare ur alla förband i flygvapnet, delar ur armén och Försvarsmaktens logistik, FMLOG samt också med stöd från ett flertal andra förband och staber i Försvarsmakten.

Det kan nu konstateras att utvecklingen av luftstridskrafternas ledningsförmåga från taktisk nivå till förbandsnivå samt vidareutvecklingen avseende förmågan till gemensam lägesuppfattning har utvecklats i en konkret positivt riktning bara sedan 2010.

Insatschefen inspekterade

Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Göran Mårtensson inspekterade under Flygvapenövning 2015 ett antal förband på flera platser.

Insatschefen startade med att besöka första helikopterbataljonens delar på den tillfälligt upprättade basen i Karlsborg.

- Bra att ni har varit med i den här övningen för nu har vi visat att vi har helikopterresurser, summerade generalen sitt besök i Karlsborg.

Insatschefen besökte sedan ledningslaget, Gripendivisionen och transport- och specialflygdivisionen på F 7 i Såtenäs. Förutom en genomgång på hur övningsläget sett ut fick även generalen ta del av de slutsatser personalen dragit ur övningen så här långt.
Beroende på vilka glasögon man ser övningen genom fungerar den olika bra på olika nivåer. Vad som är övningstekniskt bra för en part kan ställa till problem för en annan. Och även om detta är svårt att komma runt är det en erfarenhet som måste tas vidare till nästa övning.

Problemet är inte okänt för insatschefen.

– Det är lätt att öva små enheter. Men när vi övar storskaligt och stressar systemen, det är då vi ser felen. Och det är därför det är så viktigt att vi övar både högre ledning och många förband samtidigt, sa Göran Mårtensson.

Sista delen blev inspektion av de förband som fanns på flygbasen i Uppsala. Där fick insatschefen även möjlighet att träffa övningsledaren för hela flygvapenövningen, översten Anders Persson.

Generallöjtnant Göran Mårtensson sammanfattade sin uppfattning på följande sätt.

- Flygvapenövningen har genomförts på ett mycket bra sätt. Det kan jag konstatera efter att ha talat med representanter för krigsförbanden. De är nöjda och övningen är ett tillskott till krigsförbandens förmågor. En nationell övning som Flygvapenövning 15, är en viktig övning som åter fokuserar på det nationella försvaret.

Flygvapenövning 2016

Förberedelserna för nästa Flygvapenövning är redan igång. Den kommer att genomföras med start 2 september 2016 och likt årets övning pågå dygnet runt fram till och med 6 september 2016.

Flygvapenövning 2015

I flygvapenövningen övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att försvara Sverige.

FLYGVERKSAMHET
Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02.
Flygning på låg höjd med helikopter och propellerplan sker företrädesvis runt
Skövde, Karlsborg och Kvarn med start från 2015-08-24 inom ramen för Arméövning 2015.
Från och med 2015-08-28 tillkommer flygning med stridsflygplan dygnet runt.
Flygning med stridsflygplan sker delvis över Norrbotten, Västerbotten, Skövde, Karlsborg och Kvarn, men i huvudsak över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra Småland och
Blekinge.

Flygplatser/flygbaser
Start och landningar sker under övningstiden 2015-08-28 kl. 12.00 till och med 2015-09-01 kl. 12.00 dygnet runt från flygplatser/flygbaser enligt nedan. Se även särskilda noteringar.

Stridsflyg, transport- och specialflyg
F 21 Kallax flygplats i Luleå.
Luftstridsskolan Ärna flygplats i Uppsala.
F 7 flygplats i Såtenäs.
F 17 flygplats i Kallinge, Ronneby.
Visby flygplats på Gotland.
Helikopterflottiljen i Malmslätt, Linköping.
(Start och landningar med specialflyg sker från Malmens flygplats mellan kl. 06.00 -24.00 t.o.m. måndagen den 31 augusti).

Helikopter
Karlsborgs flygplats.
(Start och landningar med helikopter sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02).

Kontaktinformation
Telefonnummer avseende flygverksamhet/buller är 010-823 79 00.
Telefonnummer avseende markverksamheten inom Arméövning 2015 är 0500-46 50 90.

Mediakontakt Flygvapenövning
Mats Gyllander
Telefon 0706 65 50 70
mats.gyllander@mil.se