Fortsatt instabilt läge i Mali

Situationen i Mali är fortsatt bräcklig. Efter påskriften av fredsavtalet den 20 juni har de grupper som skrivit på avtalet minskat sina aktiviteter. Trots fredsavtalet har strider blossat upp mellan väpnade grupper och samtidigt motsätter sig terrorgrupper i landet avtalet.

Porträtt av Jonas Lotsne.
Porträtt av Jonas Lotsne.
Överstelöjtnant Jonas Lotsne är chef för den svenska FN-styrkan i Mali. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Soldat med hästsvans och blå keps med ryggen mot kameran. Mellan höga murar skymtar en man i lång blå kaftan.
FN-insatsen Minusmas fokus är skydd av civilbefolkningen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Soldat med blå keps tittar ut mot höger. I bakgrunden barn och vuxna som sitter i skuggan.
FN-insatsen Minusmas fokus är skydd av civilbefolkningen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Stor plan som är spegelblank av vatten. Två soldater i förgrunden.
Den senaste tiden har det fallit kraftiga regn i Mali. Det är något som påverkar den humanitära situationen i landet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Bland annat inträffade en strid i Kidalområdet den 15 augusti mellan grupper som skrivit på fredsavtalet. Denna kulminerade ett par dagar senare då en regeringstrogen grupp intog staden Anefis. Liknande händelser som den i Kidal har inträffat även på andra platser i Mali.

− Detta är allvarligt och kan få stora konsekvenser för genomförandet av fredsprocessen, säger överstelöjtnant Jonas Lotsne, chef för den svenska styrkan i Mali.

Nästa steg i processen är att avväpna och tillåta personalen i de beväpnade grupperna att återgå till ett normalt civilt liv. En annan är att skapa förutsättningar för politiska forum och beslutande organ i de norra regionerna, precis som anges i fredsavtalet.

De terrorgrupper som står utanför fredsavtalet har under den senaste tiden visat att de utgör ett hot mot FN-missionen Minusma, den maliska armén och civila. Exempelvis den attack som för en tid sedan genomfördes mot ett hotell i staden Mopti där civil FN-personal dödades. Tidigare under samma dag försökte en beväpnad grupp att attackera en malisk armébas utan framgång.

Flera utmaningar för FN

Fattigdom, flyktingströmmar och klimat är fortsatta utmaningar att hantera för Minusma, som utöver militära styrkor även innefattar andra FN-organ, som exempelvis flyktingorganisationen UNHCR och FN:s livsmedelsprogram WFP. Utöver detta arbetar självständiga hjälporganisationer i landet.

– Att det finns FN-trupper som kan förbättra säkerheten i vissa geografiska områden har visat sig vara en nödvändighet för att andra organisationer ska kunna verka i landet. Det multinationella underättelseförbandet Asifu som Sverige ingår i, har till uppgift att förse de militära förbanden med en god lägesöversikt, fortsätter Jonas Lotsne.

Ett av FN:s huvudfokus är att på alla sätt skydda och förbättra villkoren för civilbefolkningen. I och med den pågående regnperioden så försvåras detta, bland annat för att mattransporter har svårt att komma fram till vissa delar av landet. Det fuktiga klimatet gör även att skadedjur trivs och sjukdomar sprids lättare.

Men Jonas Lotsne säger att den svenska styrkan är väl förberedda att verka i den rådande hotnivån och stundtals extrema väderförhållanden.

– Vi har förberett oss genom grundlig träning hemma i Sverige. Den första delen av vår insats har visat att personalen och materielen håller högsta klass, avslutar Jonas Lotsne.