Försvarsministern besökte Flygvapenövning 2015

Flygvapenövning 2015 startade idag fredag. I Stockholm på Högkvarteret finns övningsledningen grupperad vägg i vägg med den övande Flygtaktiska staben, FTS som leder våra insatsförband runt om i landet.
Vid uppstarten av övningen fick vi förmånen att uppdatera försvarsminister Peter Hultqvist genom ett besök på plats.

Övningen leds från den centrala övningsledningen i Stockholm Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Värd för besöket var flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy. I sin briefing gav han försvarsministern en aktuell lägesbild om flygstridskrafterna och hur vi utvecklar vår förmåga att luftförsvara Sverige.

Flygvapenövningen är en mycket viktig komponent i den utvecklingen. Det handlar om att hela tiden öva, pröva och samtidigt utveckla. Det gäller såväl hur man genomför luftstriden i detalj till att förbättra organisationen för att leda striden.

Den nuvarande inriktningen på flygvapenövningen tog sin start 2010 och bygger på att vi likt en trappa år för år utvecklar övningen och samtidigt vår förmåga att försvara Sverige.

Försvarministern, med sina medföljare från departementet, fick en inblick hur man leder luftstriden genom att besöka den operativa ledningscentralen på FTS. Här var redan alla funktioner i full gång med att överblicka läget i det spelade scenariot för övningen och att fatta beslut om åtgärder och insatser.

- Det är intressant att se hur ni utvecklat er inom ramen för den begränsade tid som stått till förfogade, sa Peter Hultqvist efter förvisningen.

Vid besöket deltog även generaldirektören för Försvarsmakten, Peter Sandwall.

Ledning av Flygvapenövningen

Flygvapenövningen pågår nu dygnet runt och i den centrala övningsledningen i Stockholm arbetar man i skift för att kunna leda övningen i fyra dygn. Cirka 70 personer delar på uppgiften.

Utöver personalen i den centrala övningsledningen finns ytterligare ett antal lokala övningsledningar på de platser där insatsförbandet verkar.

Övningsledare är överste Anders Persson som till vardags är chef för Luftstridsskolan i Uppsala. Han har tillsammans med personal både från sitt eget förband och ifrån flera andra förband i både flygvapnet och ifrån övriga Försvarsmakten planerat övningen under lång tid.

Det är en mängd olika funktioner och därmed ett brett spektra på olika kompetenser som behövs för att leda en Flygvapenövning.

Målet för alla i övningsledningen är att de övade i insatsförbanden från högsta nivå i Flygtaktisk stab till den enskilde förbandsmedlemmen någonstans runt om i landet, skall få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sin mycket specifika uppgift att försvara Sverige ytterst genom den väpnade striden.