EUTM Mali 05 medaljerade

Efter drygt fem månader på plats i Mali landade de sista fyra deltagarna ur EUTM Mali 05 på Luleå Airport under måndagkvällen. Efter genomförda hemkomstsamtal och hälsokontroller var det under onsdagen dags för medaljceremoni i regementsparken tillsammans med anhöriga och delar ut pansarbataljonen. Under medaljeringen lovordade överste Mikael Frisell styrkans arbete: 
-Jag vill uttrycka ett stort tack för er genomförda insats. Det är ett tack från nationen Sverige, från Försvarsmakten, från Norrbottens regemente och mig personligen. 

EU-insatsen EUTM Mali syftar till att utbilda landets armé för att de ska kunna återställa lag och ordning i de norra delarna av landet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
De tolv officerarna och gruppcheferna i EUTM Mali 05 uppställda framför delar av pansarbataljonen för att ta emot den välförtjänta medaljen för internationella insatser. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Regementschefen överste Mikael Frisell, flankerad av regementsförvaltare Jari Mäkelä, håller tal till Mali-styrkan. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Chefen för EUTM Mali 05, kapten Frans von Fieandt, hälsar på fanan. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överste Mikael Frisell tackar majoren Magnus Broman efter medaljering. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Från vänster: Matthias Johansson, Anna Johansson, Erik Molin, Andreas Garnborn, Seth Ljunggren, Maria Barman, Frans von Fieandt, Roger Ledin, Magnus Broman, Johan Landström, Kenneth Harlin, Mikael Isaksson och regementschefen överste Mikael Frisell. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

De sammanlagt tolv officerarna och gruppcheferna, ledda av kapten Frans von Fieandt kommer från både pansarbataljonen och tredje brigadstaben vid Norrbottens regemente. Tillsammans har de utgjort Sveriges bidrag till EU-insatsen EUTM Mali, (European Union Training Mission Mali) en nordisk-baltisk utbildningsgrupp som sker på förfrågan av Mali. Insatsen har pågått sedan våren 2013 och har som syfte att utbilda landets armé så att de kan återställa lag och ordning i de norra delarna av landet.

Många utmaningar

Styrkan har varit stationerad i staden Koulikoro i södra Mali, drygt 60 kilometer nordost om huvudstaden Bamako. Där har de repetitionsutbildat en batajonstridsgrupp samt utbildat malesiska kadetter, blivande underofficerare och instruktörer.

Trots att arbetet flutit på bra har man stött på ett flertal utmaningar.
- De största utmaningen har nog varit logistiken. Den malesiska logistiken är i stort sett obefintlig. Sen har jag som chef haft en utmaning i att få samtliga nationer i kompaniet att dra åt samma håll. För våra instruktörer har nog den största utmaningen legat i att planera om verksamheten då det sällan blir som det var tänkt. Det är en väldigt stor skillnad från här hemma, säger Frans von Fieandt.

Positivt inställda maleser

Mali är världens sjunde fattigaste land men trots det är maleserna generösa och väldigt vänligt inställda till den internationella styrkans närvaro.
-Både soldater och civila är glada att se oss så det har inte varit något problem, säger Frans von Fieandt.
Även major Magnus Broman, ställföreträdande utbildningsledare för EUTM vill lyfta fram det malesiska folket.
-De är väldigt trevliga och det verkar finnas en stor livsglädje, trots att de lever i stor fattigdom.
Och trots det spända läget andra delar av Mali, framför allt i norr, har han inte upplevt någon större hotbild i de södra delarna.
- Det kan jag inte påstå. Jag gissar att det är farligare att befinna sig i en svensk storstad.

Fyra insatser i rad för regementet

EUTM Mali 05 är den tredje i raden av regementets bidrag till EUTM Mali, tidigare har man satt upp EUTM Mali 03, 04 och så sent som förra veckan lämnade man över uppgiften till regementets fjärde raka insats, Mali 06, även den ur pansarbataljonen.
-Överlämningen gick bra. I alla fall tycker jag det, hoppas även att chefen för Mali 06 tycker det han också, avslutar Frans von Fieandt och ler.