En viktig bas på Gotland

FLYGVAPENÖVNING 2015

Under Flygvapenövning 2015 är Visby flygplats bas för den spelade motståndarens flygstridskrafter, men i vanliga fall är det en bas som Försvarsmakten använder för att basera flygstridskrafter närmare Östersjön.

Passbyte på Visbybasen. Flygtekniker och pilot byter några ord innan det är dags för nästa uppdrag Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Piloterna börjar utvärdera uppdraget redan under promenaden från flygplanen Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
En SK 60 taxar ut för ett uppdrag under Flygvapenövning 2015 Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Flygplatsräddningstjänsten är alltid på plats när flygningarna genomförs Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Gotland med sitt strategiska läge i Östersjön är viktigt ur Försvarsmaktens perspektiv. En basering på ön ger möjligheter att komma ut en bit från det svenska fastlandet och därigenom skapa förutsättningar för en bättre omvärldsbild och tidigare förvarning. Med anledning av detta har Försvarsmakten på en del av Visby flygplats sedan snart 60 år ett så kallat detachement som alltid är bemannat och redo att betjäna myndighetens flygplan och helikoptrar. Nu under Flygvapenövning 2015 är det flygningar dygnet runt.

I övningen är det den spelade motståndaren som med JAS 39 Gripen och SK 60 baserar på Visbybasen. Anledningen är att Gotlands läge även för övningsändamål passar väldigt bra. Genom att ha de så kallade ”blå” flygstridskrafterna, det som i vanliga fall skulle benämnas Sveriges flygstridskrafter, baserade på fastlandet och motståndaren på Gotland så kan man geografiskt separera de båda sidorna och skapa ett flygövningsområde över Gotska sjön.

Scenariot i övningen är en högkonfliktnivå, där Sverige är utsatt för ett väpnat angrepp. Angriparen är en kvalificerad motståndare som har viljan att utvidga sina möjligheter i Östersjön. Sveriges motåtgärder syftar till att öka förmågan till lägesuppfattning i närområdet samt nationellt försvar dygnet runt under flera dygn.

Flygvapenövning 2015

I flygvapenövningen övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att försvara Sverige.

FLYGVERKSAMHET
Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02.
Flygning på låg höjd med helikopter och propellerplan sker företrädesvis runt
Skövde, Karlsborg och Kvarn med start från 2015-08-24 inom ramen för Arméövning 2015.
Från och med 2015-08-28 tillkommer flygning med stridsflygplan dygnet runt.
Flygning med stridsflygplan sker delvis över Norrbotten, Västerbotten, Skövde, Karlsborg och Kvarn, men i huvudsak över Gotland, Öland, östra Östergötland, östra Småland och
Blekinge.

Flygplatser/flygbaser
Start och landningar sker under övningstiden 2015-08-28 kl. 12.00 till och med 2015-09-01 kl. 12.00 dygnet runt från flygplatser/flygbaser enligt nedan. Se även särskilda noteringar.

Stridsflyg, transport- och specialflyg
F 21 Kallax flygplats i Luleå.
Luftstridsskolan Ärna flygplats i Uppsala.
F 7 flygplats i Såtenäs.
F 17 flygplats i Kallinge, Ronneby.
Visby flygplats på Gotland.
Helikopterflottiljen i Malmslätt, Linköping.
(Start och landningar med specialflyg sker från Malmens flygplats mellan kl. 06.00 -24.00 t.o.m. måndagen den 31 augusti).

Helikopter
Karlsborgs flygplats.
(Start och landningar med helikopter sker dygnet runt mellan 2015-08-24- - 09-02).

Kontaktinformation
Telefonnummer avseende flygverksamhet/buller är 010-823 79 00.
Telefonnummer avseende markverksamheten inom Arméövning 2015 är 0500-46 50 90.

Mediakontakt Flygvapenövning
Mats Gyllander
Telefon 0706 65 50 70
mats.gyllander@mil.se