”Likabehandlingsfrågan är lika viktig som allt annat”

Under de senaste åren har arbetet för likabehandling i Försvarsmakten blivit allt mer prioriterat. Ett engagemang som gett resultat. Under Försvarsmaktens årliga HBTQ-seminarium var intresset större än någonsin.

Lena Hallin, till vänster tillsammans med kollegor diskuterar hur Försvarsmakten kan bli en mer inkluderande organisation.  Foto: Lubna El-Shanti/Försvarsmakten
Lena Hallin och Micael Bydén deltog under den årliga seminariedagen som arrangeras i samband med prideveckan. Foto: Lubna El-Shanti/Försvarsmakten
Regementschefen på P7,  Michael Nilsson tror att öppenhet är nyckeln till en rättvis och jämställd organisation.  Foto: Lubna El-Shanti/Försvarsmakten
Andreas Nilsson, ordförande i HoF har länge drivit frågan om likabehandling.  Foto: Lubna El-Shanti/Försvarsmakten

– Det här betyder otroligt mycket för oss. När chefer aktivt tar ställning i dessa frågor blir de starka förebilder som skapar ett klimat där alla kan vara sig själva, säger Andreas Nilsson, ordförande för HoF, Föreningen för hbtq-personer i Försvarsmakten. 

Under prideveckan arrangeras det årligen en seminariedag i syfte att ge chefer möjlighet att diskutera hur arbetet med likabehandling kan bli bättre i Försvarsmakten. Förra året deltog drygt 40 chefer från de olika delarna i organisationen, i år hade antalet växt till 62 personer. Lena Hallin, brigadgeneral och ledningssystemchef deltog för första gången. 

– För att vi ska ha de bästa människorna, den bästa utbildningen måste vi jobba för att alla ska känna sig välkomna. I dag har jag lärt mig något som kan komma att hjälpa mig i det arbetet, man lär sig något nytt varje gång, säger Lena Hallin.

Försvarsmaktens värdegrund bygger på kunskap och erfarenhetsutbyte. Regementschefen för P7, Michael Nilsson, som också deltog under seminariedagen tror att arbetet kan bli ännu bättre om fler bidrar till att Försvarsmakten blir en öppnare organisation.

– ­Likabehandlingsfrågan är lika viktigt som allt annat. Genom att öppet och rakt kunna diskutera likabehandling skapas tolerans och förståelse. Ingen ska behöva lägga kraft på att dölja sin läggning, säger Michael Nilsson. 

Även om Försvarsmakten har blivit tydligare i frågor som rör hbtq-personers ställning i organisationen finns det mer att förbättra och utveckla, något som föreningen för hbtq-personer i Försvarsmakten arbetar aktivt för. 

– Det har skett väldigt mycket positivt men vårt arbete fortsätter. Det är glädjande att se många chefer som lyssnar och deltar, säger Andreas Nilsson.