Fredsavtal och ny FN-resolution för Mali

I månadsskiftet juni-juli fattade FN:s säkerhetsråd beslutet att förlänga den pågående FN-insatsen i Mali. Förutom en fortsättning för MINUSMA till den 30 juni 2016, så läggs det i den nya resolutionen ett stort ansvar på de huvudsakliga aktörerna i den tidigare konflikten. 

Överstelöjtnant Fredrik A. Holst är Mali 02:s juridiska rådgivare.  – Det här kan onekligen vara en brytpunkt för att utvecklingen i Mali, säger han. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
FN:s mandat för MINUSMA fokuserar bland annat på skydd av civila och fredsprocessen i landet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Det svenska underrättelseförbandet innefattar drygt 250 män och kvinnor. Foto: Foto: Samuel Almquist/Försvarsmakten
FN:s mandat för MINUSMA fokuserar bland annat på skydd av civila och fredsprocessen i landet.  Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Utöver tidigare uppgifter som skydd av civila ges MINUSMA, där Sverige deltar med ett underrättelseförband, bland annat uppdrag att bistå parterna och att efterfölja de överenskomna vapenstillestånden och det nya fredsavtalet.

Överstelöjtnant Fredrik A. Holst, Mali 02:s juridiska rådgivare, drar följande slutsatser:

– Det här kan onekligen vara en brytpunkt för att utvecklingen i Mali ska gå åt rätt håll. Men, dessvärre finns det fortfarande grupper av element som är emot såväl fredsprocessen och den internationella närvaron i landet.

Avväpningsprocess

Angående fredsavtalet som omtalas i FN-resolutionen, är ambitionen hög med ett på gränsen till forcerat tempo vad gäller främst den så kallade avväpnings- och återintergreringsprocessen (DDR). Förenklat förväntas de tidigare stridande grupperna ta sig till större uppsamlingsplatser (Cantonments) där processen ska genomföras.
Det är tveksamt om det svenska förbandet blir direkt inblandat i DDR-processen, men Fredrik A. Holst menar att det indirekt bidrar genom sitt underrättelsearbete.

– Förbandet har till skillnad från flertalet tidigare markförband i internationella militära insatser inget områdesansvar utan arbetar tematiskt med underrättelser som rapporteras till och används av andra enheter och organisationer inom FN-systemet.

I den nya omfattande resolutionen 2227 omtalas bland många aspekter just behovet av underrättelseförmåga i MINUSMA. Detta talar för att FN önskar behålla det svenska förbandet och dess uppgifter, åtminstone inom en överskådlig framtid.

– Självklart önskar de allra flesta en återgång till ett fredligt Mali och oavsett om de olika föresatserna i såväl fredsavtal som FN-resolutionen förverkligas enligt plan kommer den internationella närvaron, såväl civil som militär, att behövas framöver, avslutar Fredrik A. Holst.