”Tack för ert bidrag”

Sedan 1 januari har fler än 2 400 personer från sju olika länder stått i beredskap och varit redo för att göra en insats för EU. I dag hölls den första av sex avslutningsceremonier för deltagarna.

Överste Torbjörn Larsson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Norrbottens flygflottilj och Totalförsvarets skyddscentrum är en av många förband som bidragit med både personal och kompetens till Nordic Battlegroup. I dag var chefen för hela NBG, Torbjörn Larsson, på plats vid F 21 för att delta på ceremonin.

− Tack för ert bidrag. Nordic Battlegroup är en förebild för EU:s stridsgrupper. Vi har verkligen varit redo att sättas in. Ett stort skäl till det är ert starka bidrag.

Under ceremonin fick deltagarna motta ett coin som tack för allt arbete. På coinet håller ett lejon en olivkvist i ena tassen och ett svärd i den andra.

− Syftet med Nordic Battlegroup är inte att strida utan att hjälpa någon som är i nöd. Givetvis finns svärdet i den andra tassen som en symbol för vår militära förmåga, men Nordic Battlegroup är designad för att hjälpa.

Beredskapen avslutas den 30 juni.