Fältövning på Gotland

Under ett antal dagar har personal från 7:e Lätta bataljonen från K3 och Livgardet genomfört fältövning på Gotland

Ilastning av helikopter 16 i Karlsborg
Ilastning av helikopter 16 i Karlsborg
Ilastning av helikopter 16 i Karlsborg Foto: Försvarsmakten
Bataljonchefen för 7.Lbat under helikopterrekognosering
Bataljonchefen för 7.Lätta bataljonen under helikopterrekognosering Foto: Försvarsmakten
Helikopter 16 lyfter från ett flygfält på Gotland
Helikopter 16 lyfter från ett flygfält på Gotland Foto: Försvarsmakten
Helikopter 16 på väg mot Visby
Helikopter 16 på väg mot Visby Foto: Försvarsmakten
Förbandet tackar piloten efter genomförd transport till Gotland
Förbandet tackar piloten efter genomförd transport till Gotland Foto: Försvarsmakten

Med hjälp av helikopter 16 från helikopterflottiljen på Malmen kunde både fastlandskusten och Gotland betraktas i strålande sommarkostym. Övningen bjöd på bästa tänkbara sommarväder.

Fältövningen är en del i träningstrappan för 7:e Lätta bataljonen under innevarande år. Totalt övar staben cirka 12 veckor under 2015, vilket är lite mer än normalt.  Detta beror på att bataljonen är prioriterad samt att ett nytt ledningssystem är under införande.

–  Fältövningen genomfördes på ett bra sätt och vi har dragit många lärdomar, säger övlt Björn Andersson, bataljonchef på 7:e Lätta bataljonen.

En fältövning genomförs utan soldater och syftar till att träna taktik, upplägg och planering i terrängen.  I praktiken innebär det att officerare från förbandet träffas och genomför på plats i terrängen ett spel med olika scenarion. Beroende på val utvecklas spelet i olika riktningar.  När spelet är klart och man uppnått något resultat resonerar man om olika val med dess utfall. Övningen ger även en möjlighet att utveckla nya planer och upplägg för framtida uppgifter.