En flygande tankstation

Det är många olika förmågor som övas under Arctic Challenge Exercise. En av dessa är lufttankning. 

Befälhavare Per Carlemalm från Skaraborgs flygflottilj. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Tankerflygplan C-130/T.   Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

När tankerflygplanet nått det anvisade lufttankningsområdet som idag låg på nästan 5 000 meters höjd släpper maskinisten i tankerflygplanet ut två slangar med korgar. På befälhavarens kommando fäller stridspiloten ut en prob från gripenplanet och försöker docka ihop den mitt i korgen. När allt sitter fast kan tankningen påbörjas.

− Vi kan tanka två plan i taget och hur mycket de tankar beror på vilket uppdrag de har och om de har extratankar, säger befälhavaren Per Carlemalm.

Under eftermiddagspasset fyllde åtta Jas 39 Gripen på med drivmedel. Men ibland ställer vädret till det.

− Vi får inte tanka i isbildning eller moln eftersom de måste kunna se oss. Idag var det bra men igår missade vi hälften av tankningarna.

Förmågan att lufttanka är något som funnits över tio år inom flygvapnet.

− Vi har många besättningar som gör det så det är inget speciellt utan det är ett rutin uppdrag för oss.

Trots att lufttankning är rutin för besättningen på det svenska tankerflygplanet menar de att det är givande övning.

− När vi lufttankar får vi öva alla funktioner och se hela kedjan. Det är en jättebra övning, den håller en väldigt hög klass.

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07