Bästa personaltidningen finns i Försvarsmakten

FÖRSVARETS FORUM VANN GULDBLADET

En av åtta nominerade bidrag vid branschgalan Guldbladet. Och en vinnare: Försvarsmaktens personaltidning, Försvarets forum.
– Ännu ett bevis på att en hög ambitionsnivå ger goda resultat, säger Erik Lagersten, Försvarsmaktens informationsdirektör.

Guldbladet-diplom för Bästa intern-/Personaltidning, utdelat 28 maj av Swedish Content Agencies.
Guldbladet-diplom för Bästa intern-/Personaltidning, utdelat 28 maj av Swedish Content Agencies.
Guldbladetdiplomet som Försvarets forum fick motta den 28 maj. Foto: Försvarsmakten

Vid branschgalan arrangerad av Swedish Content Agencies den 28 maj belönades Försvarets forum med priset Guldbladet i kategorin ”Bästa intern-/personaltidning”. För första gången hade Försvarets forum anmälts till tävlingen, där nästan samtliga andra nominerade hade vunnit Guldbladsutmärkelsen tidigare år – men juryn kapitulerade för Forum med följande motivering: ”En tydlig avsändare med en tydlig målgrupp kräver tydlig kommunikation. Sällan har allt detta träffat så mitt-i-prick som här. Försvaret står mållöst, och ser slaget vunnet.”.

– Eftersom extern åtkomst till Försvarsmaktens intranät i dags läget inte är möjlig, är personaltidningen den enda kommunikationskanalen som når alla våra medarbetare, säger Erik Lagersten.

 

Juryns omdöme är så klart subjektivt – men även objektivt sett har Försvarets forum blivit bättre. I alla fall enligt den läsarundersökning som genomfördes efter förra numret och kan jämföras med de resultat som gavs av läserundersökningen 2013.

Då gavs tidningen snittbetyget 3,36 på en femgradig skala, nu är medarbetarnas snittbetyg 3,60. I de tillfrågade grupperna GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän), anställda mellan 2 till 5 år och bland kvinnliga medarbetare är betygen ännu bättre: mellan 3,73 och 3,82.

Tidningen har också fått ökade svarsvärden inom samtliga påståenden, i allt från ”lätt att förstå” (från 75 till 90 procent), ”trovärdig” (från 63 till 78 procent) till ”en tilltalande layout” (från 56 till 71 procent).

– Det sistnämnda är en naturlig följd av den nya form som tidningen fick i och med förra årets sista nummer, säger Dag Enander, redaktör för Försvarets forum.

Nu fortsätter arbetet med att göra Sveriges bästa personaltidning ännu lite bättre. Redan nästa nummer, ute den 16 juni blir i alla fall lite tjockare, hela 68 sidor.