Övningen har startat

Efter många timmars planering är nu flygövningen Arctic Challenge Exercise  äntligen igång. Klockan nio startade de första flygplanen från F 21.

Första start från F 21. Övningen Arctic Challenge Exercise 2015. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna. Övningen  bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder – Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.
Första start från F 21. Övningen Arctic Challenge Exercise 2015. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna. Övningen  bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder – Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.
Jas 39 Gripen Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Första start från F 21. Övningen Arctic Challenge Exercise 2015. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna. Övningen  bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder – Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.
Schweiz deltar i övningen med F-18 Hornet Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Första start från F 21. Övningen Arctic Challenge Exercise 2015. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna. Övningen  bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder – Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Första start från F 21. Övningen Arctic Challenge Exercise 2015. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna. Övningen  bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder – Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Övningen, som är en nordisk flygövning med inbjudna nationer, genomförs för andra gången och pågår mellan den 25 maj och den 4 juni.

− Jag ser fram emot att skapa en övning som förbereder Sveriges och Europas flygvapen för framtida utmaningar och uppgifter, säger överste Carl-Johan Edström som är flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj och biträdande övningsledare för ACE 15.

Scenariot för övningen är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.

−Vi skapar säkerhet tillsammans med andra och för att göra det behöver vi öva. Att vi inom det nordiska samarbetet kan erbjuda övningsdeltagare en storskalig, komplex och kostnadseffektiv flygövning med hög kvalitet är något jag är mycket stolt över, säger Carl-Johan Edström.