Nu kallar Försvarsmakten till de första repetitionsutbildningarna

Regeringsbeslutet kom i december – Försvarsmakten fick rätten att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av pliktlagen. Sedan har planeringsarbetet pågått för fullt, och i dagarna skickas inkallelseordern för höstens utbildningar ut.

I ett första skede är det runt 400 personer som kommer att kallas in för repetitionsutbildning under tio till fjorton dagar i höst.  Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

-  I Försvarsmakten bygger vi våra krigsförband med anställd personal. Innan de är uppfyllda utgör de krigsplacerade tidigare värnpliktiga ett viktigt komplement för att vi ska kunna öva med hela förband och därmed snabbt nå operativ effekt, säger Karl Engelbrektson, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

I ett första skede är det runt 400 personer som kommer att kallas in för att öva under tio till fjorton dagar i höst. Utbildningarna hålls på Trängregementet och Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde, Jägarbataljonen vid Norrbottens regemente, I 19, utbildningen kommer att hållas i Arvidsjaur, Amfibieregementet,  Amf 1, i Berga, Norrbottens flygflottilj, F 21, jägarbataljonen i Arvidsjaur och Ledningsregementet i Enköping. Mer information om förmåner och villkor kommer längre fram.