Mali – viktiga insatser i flera riktningar

Det blev nästan något av en Eriksgata för överbefälhavaren, general Sverker Göranson, när han under veckan för första gången besökte Mali efter att den svenska truppinsatsen etablerades. Från alla håll – från FN och EU och från den politiska och militära ledningen i Mali gavs beröm för de svenska insatserna.
– Man kan inte vara annat än stolt som svensk, konstaterar Sverker Göranson.

Delar ur fallskärmsjärgarplutonen genomför fordonspatrull i Mali tillsammans med ÖB Sverker Göranson. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Sandplan med flaggor, trupp står uppställd.
Personal ur Mali 01 medaljeras och får skaka hand med ÖB Sverker Göranson. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Två män i ökenfärgade kamouflageuniformer skakar hand.
Chefen för Mali 01 Carl-Magnus R Svensson skakar hand med ÖB Sverker Göranson efter han fått sin FN-medalj. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Fem militärer står uppställda mot kameran.
ÖB Sverker Göranson tiillsammans med några av svenska instruktörerna i EUTM i Mali. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Sverige bidrar med personal till två militära insatser i Mali. Det största truppbidraget, nära 300 personer, ingår i FN-insatsen, Minusma. Huvuddelen av den personalen är stationerad i Timbuktu, där en stor camp byggts upp av personal ur en av de två ingenjörbataljonerna på Ing 2 på bara några månader. Men det finns också FN-personal på Minusma:s olika högkvarter i Malis huvudstad Bamako.

Förbandet i Timbuktu har till uppgift att på olika sätt samla in underrättelser men man lyckades också i förra veckan avvärja en rebellattack mot Timbuktu:

– Just detta var en av de saker som Malis försvarsminister lyfte fram och uttryckte sin stora tacksamhet för när jag mötte honom tidigare i veckan, säger Sverker Göranson.

Förbandet, som i huvudsak består av personal från underrättelsebataljonen på K 3 i Karlsborg har många utmaningar att hantera, inte minst klimatmässigt och logistiskt. När ÖB besökte Timbuktu passerade termometern 50-gradersstrecket. Den höga temperaturen gör det tufft för personalen men också för utrustningen – kylanläggningarna går för högtryck och det gör att det går åt mängder med diesel varje dygn. Men att transportera diesel och andra förnödenheter från Bamako till Timbuktu är något av en logistisk mardröm. Vägarna är på gränsen till obefintliga och strax utanför Timbuktu måste dessutom alla lastbilar gå på färja över floden Niger. ÖB besökte själv färjeläget utanför byn Kabara, dryga milen från den svenska campen och kunde konstatera:

– Det här visar verkligen på komplexiteten i logistikkedjan. Vi har själva varit med och reparerat en av färjorna för att det här skulle fungera.

Den andra insatsen

Utöver det svenska FN-bidraget ingår också åtta svenskar i EU:s utbildningsinsats EU Training Mission Mali (EUTM). I Koulikoro, ungefär fem mil från Malis huvudstad utbildar de, tillsammans med instruktörer från ett tjugotal andra länder, de maliska soldater som ingår i de bataljoner som stationeras i det oroliga norra Mali. Ungefär 600 soldater utbildas åt gången under tio veckor. Också här finns utmaningar men av något annorlunda slag:

Exempelvis måste all utbildning ske med hjälp av tolk och de 600 soldater EUTM utbildar måste samsas med de 300 kadetterna på Malis kadettskola om Koulikoros enda skjutbana.

– EUTM gör en fantastisk insats. Det här är ett bra exempel på när en liten enhet gör stor nytta, säger Sverker Göranson efter att ha träffat teamet.