Förberedelser pågår

Efter drygt ett års förberedelser är det knappt en vecka kvar innan flygövningen Arctic Challenge Exercise 2015, ACE 15 börjar. Övningen, som är en nordisk flygövning med inbjudna nationer, genomförs för andra gången och pågår mellan den 25 maj och den 4 juni. 

Under ACE kommer Jörgen Olsson ingå i övningsledningen i Norge. Övningsledningen har bland annat till uppgift att producera de order som de deltagande flygförbanden ska utföra. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Materiel och personal börjar nu anlända till flottiljen i Luleå. Lastbilar med materiel från den amerikanska basen i Aviano Italien har i dag tagits emot av amerikanska logistikofficerare som förbereder sitt förbands deltagande i övningen.

− Jag ser fram emot att skapa en övning som förbereder Sveriges och Europas flygvapen för framtida utmaningar och uppgifter, säger överste Carl-Johan Edström som är flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj och biträdande övningsledare för ACE 15.

ACE 15 är en övning inom ramen för det nordiska samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge och genomförs för andra gången. Första gången övningen gick av stapeln var 2013, då under svensk ledning. I år är det Norge som har huvudansvaret och är övningsledare. I övningsledningen, som under övningen finns i Norge, medverkar förutom norsk personal, även svensk och finsk personal.

Förberedelser i detalj

Det är mycket som ska planeras för att en övning ska kunna genomföras. 

− Bland det första Försvarsmakten gjorde var att ansöka om luftrummet för övningen, berättar Jörgen Olsson som har planeringsansvaret för svenska delen i övningen.

Nu, med mindre än en vecka kvar innan övningen startar, slipas det på detaljer.

− Just nu pågår uppbyggnaden och test av de tekniska systemen som ska binda de tre huvudbaserna samman. För att kunna planera och utvärdera de större sammansatta flygförbanden använder vi telebildkonferens för våra genomgångar, säger han.

Telebildkonferens har använts vid tidigare flygövningar både inför flygningar men också efter genomförda flygpass.

− I det utvärderingssystem som används kan vi med flygplandata återskapa de genomförda flygpassen och spela upp dessa på storbild för övningsdeltagarna. Kvaliteten har vi förbättrat från tidigare övningar och det kommer att tillföra mycket för deltagarna, säger Jörgen Olsson.

Nio nationer deltar i årets ACE och då är det viktigt både ur flygsäkerhetssynpunkt och för övningens genomförande att den som ansvarar för ett uppdrag har möjlighet att koordinera de olika uppgifterna som ska genomföras, även med de förband som baserar på annan bas. Som mest planeras cirka 90 flygplan vara uppe i luften under eftermiddagspasset, dock inte på samma ställe och inte med samma uppgifter. Några flygplan kan ha till uppgift att skydda exempelvis tankerflyg i ett område medan andra kan ha en mer offensiv uppgift som att skapa luftherravälde.

Skapa säkerhet tillsammans med andra

Scenariot för övningen är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.

− Vi skapar säkerhet tillsammans med andra och för att göra det behöver vi öva. Att vi inom det nordiska samarbetet kan erbjuda övningsdeltagare en storskalig, komplex och kostnadseffektiv flygövning med hög kvalitet är något jag är mycket stolt över, säger Carl-Johan Edström.

Karta