Övning ger färdighet

Sedan årsskiftet står fler än 2 400 personer från sju olika länder i beredskap i den Europeiska snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup.  Under beredskapen som varar i sex månader ska alla vara redo att göra en insats. För att kunna göra det gäller det att öva.

Johan Lindahl, chef för Air Base Unit. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Alexandros Wiklund. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Det är många olika förband i Sverige som ingår i Nordic Battlegroup, NBG. F 21 bidrar bland annat med den enhet som går under namnet Air Base Unit. Enkelt uttryckt har personalen till huvuduppgift att upprätta en flygplats. Men för att upprätthålla grundläggande soldatkunskaper har personalen varit på skjutfält i veckan.

− Det man tränar på blir man bra på. Nu är vi fyra månader in i beredskapen och då gäller det att fortsätta vara bra, säger Johan Lindahl, chef för ABU:n.

En av dem som deltog var Alexandros Wiklund.

− Jag tycker dessa tillfällen är oerhört värdefulla både för mig själv och hela kompaniet. Om det blir en skarp insats är vi samövade, vi känner varandra, vår utrustning, våra styrkor och svagheter.

Han tillhör den del av ABU:n som upprättar och underhåller samband. De ser till att allt ifrån satelitkommunikation och internet fungerar.

−Förmågan att ha ett gott samband är en grundpelare för att bedriva en framgångsrik verksamhet. Om exempelvis interna och externa delar inte kan kommunicera med varandra minskar förmågan att kunna verka avsevärt.

Air Base Units primära uppgift är inte att strida utan till för att andra delar ska fungera.

− För oss handlar det under beredskapen om att hitta en balans mellan funktionsutbildning och soldatkunskaper. Men det känns stabilt, vi är fortsatt redo för insats, säger Johan Lindahl.

Karta