Försvarsmakten kommenterar försvarsöverenskommelsen

I dag presenterade regeringen och tre oppositionspartier en bred politisk överenskommelse om inriktningen för Försvarsmakten 2016-2020. I ekonomiska termer innebär det ett tillskott på 10,2 miljarder kronor under perioden.

Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland
Överenskommelsen innebär bland annat större närvaro på Gotland. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– De senaste årens omvärldsutveckling pekar, som Försvarsberedningen också konstaterat, på ett behov av ökad försvarsförmåga. Försvarsmakten välkomnar därför en bred politisk överenskommelse om försvaret för de kommande fem åren. Uppgörelsen innebär ekonomiska förstärkningar som skickar en viktig och trendbrytande signal till omvärlden. Den ger också en ökad försvarsförmåga, säger överbefälhavaren Sverker Göranson.

I december lämnade Försvarsmakten ett underlag som beskrev en förstärkning i fem steg som omfattade fyra miljarder kronor per år, allt för att komma närmare Försvarsberedningens föreslagna ambitionsnivå. Dagens överenskommelse når inte den nivån.

– Jag står fast vid bedömningen att detta innebär en kvarstående risk i en orolig omvärld. Men Försvarsmakten har nu att omsätta uppgörelsen i bästa möjliga militära verksamhet, säger Sverker Göranson.

ÖB konstaterar också att ett antal brister i Försvarsmaktens långsiktiga förmåga kommer att omhändertas, men att vissa kvarstår:

– Detta tillsammans med risktagningen innebär att fortsatta överväganden om svensk försvarsförmåga är nödvändiga. Jag är glad över att man i överenskommelsen också kvitterar detta i och med inrättandet av den så kallade försvarsgruppen.

Inom kort lägger regeringen fram inriktningspropositionen till riksdagen som sedan förväntas fatta beslut före sommaren.

Video

ÖB Sverker Göranson kommenterar överenskommelsen.