CJSE-15 ökar förutsättningen för framtida operativ förmåga

Övningen Combined Joint Staff Exercise ,CJSE-15, är på väg att avslutas efter ett antal intensiva dygn.

Det finska övningsbandet C.J.S.E. BAND tillsammans med Johanna och Frida från Sverige uppträder på Ärnamässen Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Överläggning mellan chefer i korridoren. Överste Jakob Hahr, överstelöjtnant Fredrik Holmbom och brigadgeneral Gabor Nagy Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Major Reinhardt Kraft från Österrike intervjuas av Upsala Nya Tidnings reporter Lotta Lille Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Major Anna Dellham, elev vid Försvarshögskolan och tidigare Viggen och Gripen pilot övar med sina 165 kollegor i Uppsala Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

CJSE-15 är en stor datorbaserad övning där man övar en internationellt sammansatt stab som ingår i en fredsinsats på FN:s uppdrag i ett påhittat land, Bogaland. Totalt är det cirka 1 200 personer inblandade i övningen.

Övning på tre platser

Vid Ledningsregementet i Enköping finns flest övningsdeltagare. En mindre del övas från Marinbasen i Karlskrona och flygdelen övas från Luftstridsskolan i Uppsala.

I Uppsala är 165 personer övade och 85 personer ingår i övningsledning och support för att hålla igång de övande.

Övningsdeltagarna som verkar inom flygstridskrafterna kom till Uppsala den 13 april och startade med förberedelser och förövning fram till fredagen den 17 april då man startade själva övningsscenariot. Scenariot stoppas under onsdagen den 22 april. Då skall man samla ihop erfarenheter för att sedan göra sig färdiga att lämna Uppsala under torsdagen den 23 april.

Simulerad övning

Till skillnad från verkligheten och vid många andra typer av övningar så finns inga riktiga förband med i övningen. Den multinationella staben övar helt spelat och datorsimulerat. Till och med TV-sändningarna är påhittade i övningens egen TV-kanal.

Allt styrs från den stora spelledning som skickar in olika händelser som måste omhändertas av staberna. Sedan är det upp till stabspersonalen att verka för att det kommer fram lösningar som innebär att rätt insatser kan ske i operationsområdet.

Scenario

Scenariot utspelas i det fiktiva landet Bogaland.
Bogaland överensstämmer geografiskt med östra Mellansverige inklusive Gotland.
I Bogaland pågår en FN-operation för att skydda befolkningen och att bidra till att återskapa struktur efter ett långt inbördeskrig.
Bogaland Forces (BFOR) är en multinationell sammansatt styrka som har ett mandat från FN:s säkerhetsråd att verka för att överenskommelsen om vapenstillestånd följs.

Flygstyrkorna inom BFOR har till huvuduppgift att hålla en så kallad –No Fly Zone. Det innebär att ha full kontroll på vilka som får flyga över Bogaland samt hindra dem som inte respekterar det.
Man lämnar också stöd till de markstridskrafter som ingår i BFOR. Det kan som exempel vara flygspaningsuppdrag och det kan ytterst också vara flygunderstöd där man tvingas att skjuta verkanseld med flygbomber och raketer. På motsvarande sätt lämnar flyget stöd till de marina enheter som också ingår i BFOR.

Deltagare från flera länder

Syftet med CJSE är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab vid en FN stödd insats. Flera av de övade är elever vid olika försvarshögskolor i Sverige, Finland, Österrike och de baltiska länderna. Utöver dessa finns ett stort antal officerare och civila från flera länders försvarsmakter och andra civila organisationer som kan tänkas ingå i en verklig internationell insats.
I Uppsala är det personer från 11 olika nationer som övar.

Major Reinhardt Kraft från Austrian National Defence Academy i Österrike övar som ställföreträdande stabschef vid flygkommandot i Uppsala. Han har erfarenhet från en verklig operation i Bosnien 2006.

- Varje land har en egen kultur vad gäller planering och genomförande av militära operationer. Att känna till det, och lära av och anpassa sig till varandra, är nödvändigt för att en insats ska lyckas, säger Reinhardt Kraft.

Major Anna Dellham från Sverige studerar på högre stabsofficersutbildningen vid Försvarshögskolan. Utbildningen är en tvåårig akademisk utbildning på avancerad nivå. I CJSE-15 är hon chef för det som kallas Special Staff. I den stabsdelen finns bland annat juridisk kompetens och det som kallas Genderadviser, den som är specialist på jämställdhetsfrågor. Anna har deltagit i en tidigare CJSE och då på en annan befattning.

- Den stora vinsten här är att vi övar komplexa operationer där vi koordinerar insatser såväl i längre perspektiv över flera dygn, som i nutid, och dessutom tillsammans med marin och armé, plus att vi ska koordinera med frivilligorganisationer i operationsområdet, säger Anna Dellham.

Svenskt och finskt i ledningen

Den internationellt sammansatta flygstyrkan leds av brigadgeneral Gabor Nagy som till vardags har samma uppgift för våra svenska flygstyrkor. Hans närmaste man i ledningen av flygförbanden är överste Pasi Jokinen från det finska flygvapnet.

- Att unga befäl från den finska försvarsmakten kan delta är väldigt bra, och att som här öva tillsammans från högsta ledning och ned på vapengrensnivå, är utomordentligt, säger Pasi Jokinen.

Stöd och support

Luftstridsskolan upprättar och bemannar ett så kallat Site Exercise Centre (SEC). Cirka 70 medarbetare från flera organisationsenheter inklusive frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar att öva, lära sig, byta erfarenheter och knyta kontakter.

Kollegor och kamrater

Supportteamet ser också till att det finns möjligheter att umgås under de korta tider man tar paus i övandet.

Det har blivit en tradition inom CJSE- och VIKING-övningarna att de finska deltagarna skall sätta ihop en orkester och ta med sig instrument och ljudutrustning för att kunna uppträda. Årets resultat kallar sig C.J.S.E. BAND och består av sex glada finska officerare. När man kom till att börja repetera inför sitt första framträdande utökades rockbandet med två tjejer från den svenska kontingenten i övningen, Johanna och Frida.
Deras första spelning genomfördes på Ärnamässen under lördagskvällen. Repertoaren bestod av en blandning mellan klassiska rockhits och en och annan finsk rocklåt. Då Johanna och Fia tillförts till bandet utökades även repertoaren med ett medley av några svenska klassiker som bland annat Sommaren är kort från Tomas Ledin och Sommartider från Gyllene Tider.

Succén var given. Publiket sjöng med, dansade jublade och applåderade mycket.

Intryck och slutsatser

Flera av deltagarna på CJSE-15 har egna erfarenheter från riktiga insatser i det verkliga livet som man tar med sig in i övningen. Att öva internationella senarior är viktigt för att upprätthålla kompetens för att kunna verka i olika utlandsmissioner.

Även om spelet i övningen är baserat på ett internationellt scenario så kommer deltagarna att kunna omsätta sina kunskaper och erfarenheter till sin respektive verklighet hemma.

Det internationella deltagandet gör att förmågan att lösa uppgifter på högkonfliktsnivå tillsammans med andra nationer ökar.

Multi- och bilateralt samarbete är en förutsättning för framtida operativ förmåga, både nationellt och internationellt. Försvarsmakten ser Finlands försvarsmakt som en självklar och nödvändig partner.

Svensk militär förmåga är efterfrågad för att bidra till stabilitet i internationella konfliktområden. En ökad stabilitet i vår omvärld bidrar till att Sverige och svenska intressen påverkas positivt.