ÖB uppdaterade sig om läget på koreanska halvön

ÖB Sverker Göranson genomförde besök i Sydkorea den 5-6 mars för att på plats bilda sig en uppfattning om läget på den koreanska halvön. Han träffade bland andra sin sydkoreanske kollega, amiral Choi Yoon Hee, och den biträdande befälhavaren för de amerikanska styrkorna i Sydkorea.

Gruppbild med ÖB i Korea.
ÖB med delegation och representanter från de olika säkerhetsenheterna inom JSA, Joint Security Area i omedelbar närhet till den svenska NNSC-campen. Foto: Försvarsmakten
Nyfikna soldater från Nordkorea.
Nyfikna soldater från Nordkorea övervakar besöket vid NNSC. Foto: Försvarsmakten
ÖB tittar på skyddsrum.
ÖB med NNSC delegationens kvartermästare Jonas Åberg vid besök i NNSC:s skyddsrum, populärt kallad bunkern. Foto: Försvarsmakten

En viktig del av programmet var ett besök i Panmunjom, som ligger i den demilitariserade zonen vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Där verkar fem svenska officerare, under ledning av generalmajor Berndt Grundevik, inom ramen för Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC), den grupp som har till uppgift att övervaka att stilleståndsavtalet respekteras och implementeras på ett korrekt sätt. Sverige har, tillsammans med Schweiz, deltagit i NNSC sedan starten 1953.

- Ett besök i Panmunjom är en stark upplevelse. Över 60 år har gått sedan Koreakrigets slut. Vapnen tystnade, men någon fred inträdde aldrig. Panmunjom illustrerar detta öppna sår, sa ÖB.

Vid mötet med den svenska personalen informerades ÖB om det operativa läget, delegationens uppgifter samt den säkerhetspolitiska utvecklingen på koreanska halvön.

- Det är ett hedrande och viktigt uppdrag som Sverige har anförtrotts. I mina samtal med koreanska företrädare har jag understrukit den vikt Sverige fäster vid detta. Jag kan också konstatera att vår personal i NNSC gör ett av alla parter mycket uppskattat jobb. Därmed ger vi också ett viktigt bidrag till att försöka hantera det spända läget på den koreanska halvön, sa ÖB Sverker Göranson.