Kronprinsessparet besökte svenskarna i Sydkorea

Under måndagen har den svenska delegationen vid NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission, haft besök av kronprinsessan Victoria och prins Daniel. I besöksdelegationen ingick även statsrådet Annika Strandhäll samt representanter för regeringskansliet och hovet.

Fyra personer i grupp till synes samtalande. Gränsvakter i bakgrunden.
Fyra personer i grupp till synes samtalande. Gränsvakter i bakgrunden.
Kronprinsessparet i samtal med statsrådet Annika Strandhäll och generalmajor Berndt Grundevik vid demarkationslinjen i Panmunjom. Foto: Daniel Faller/Schweiziska NNSC-delegationen
Man i uniform pekar på en tavla. Kronprinsessan lyssnar.
Överstelöjtnant Patrick Karlsson informerar om NNSC:s uppgifter. Foto: Daniel Faller/Schweiziska NNSC-delegationen
Uppställning med sju personer. Kronprinsessparet i mitten.
Den svenska delegationent till NNSC uppställda tillsammans med kronprinsessparet vid Bell Hill, Panmunjom. Från vänster: Överstelöjtnant Patrick Karlsson, major Jonas Åberg, överste Ingemar Adolfsson, kronprinsessparet generalmajor Berndt Grundevik och major Peter Forsberg. Foto: Daniel Faller/Schweiziska NNSC-delegationen

Besöket vid NNSC utgör en viktig del av kronprinsessans besök i Sydkorea vilket hålls samman av Sveriges ambassad i Sydkorea och ambassadör Lars Danielsson.

Besökarna hälsades välkomna till Panmunjom av generalmajor Berndt Grundevik vid konferensbyggnaderna som ligger på ömse sida om demarkationslinjen mellan Nord- och Sydkorea. De fem svenska officerare som tjänstgör vid NNSC beskrev bakgrunden till Koreakriget och det stilleståndsavtal som alltjämt är gällande. Att såväl kronprinsessparet som representanter för regeringen besöker NNSC är ett tydligt bevis för att NNSC uppgift är viktig för Sverige och att Sverige därmed har en viktig roll att spela på den koreanska halvön.

Innan besöket avslutades gavs besökarna möjlighet att träffa den schweiziska delegationen till NNSC, de svenska officerarnas familjer samt genomföra en rundvandring på "campen".