Inte många, men starka

– Pionjärplutonen fördröjer fiendens framfart

Fienden fortsätter anfallet söderut men pansarbataljonens fördröjningsstrid firar framgångar. Stridsvagnskompaniet och de två pansarskyttekompanierna håller tillbaka den dansk-svenska fiendestyrkan. Dessutom finns den lilla men starka pionjärplutonen som ser till att sätta ytterligare käppar i hjulet för fienden.
– Vi är inte många men vi kan göra mycket, säger Casper Kinnå, gruppchef på pionjärplutonen.

”Den här övningen är det första gången vi är fullt bemannade så att bataljonen kan använda våra resurser fullt”, berättar Casper Kinnå. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
”Bron sprängd”, hindrar fiendens anfall, under övning markerad med en enkel skylt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Minerad bro” hindrar också fiendens framfart. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Robin Klingstedt, stridsfordonsförare på pionjärplutonen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Fiendestyrkan består av ett dansk pansarskyttekompani från Jydske dragonregiment och en stridsvagnspluton från Skaraborgs regemente. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pionjärplutonen rullar in för Tolo, fylla på bränsle, ammunition och andra förnödenheter. Tolo står för tanknings- och laddningsomgång och genomförs av bataljonens trosskompani. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Mikael Stenqvist, chef för pionjärplutonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Pionjärplutonen är pansarbataljonens fältarbetsresurs och tillhör ledning- och understödskompaniet. Plutonens uppgift är i huvudsak är att utföra fördröjande fältarbeten. Dessa syftar till att fördröja angriparens framryckning och styrketillväxt vid de viktigare framryckningsvägarna samt att bidra till försvar och skydd av förbandet. Pionjärerna har också resurser att genomföra förberedande fältarbeten för det egna förbandet, som till exempel öppna och röja stridsfordonsstråk, ploga upp grupperingsplatser och bryta avståndslagda minor.

Fullt bemannade

Plutonen består under Vintersol av 35 personer varav 20 är deltidssoldater. I plutonen finns fyra stridsfordon 90, två lastbilar med transportsläp och två hjullastare. Förutom det finns motorsågar, motorbergborrmaskiner och annan fältarbetsutrustning.
– Den här övningen är det första gången vi är fullt bemannade så att bataljonen kan använda våra resurser fullt ut. Speciellt att vi har transportgruppen igång med två hjullastare gör att vi kan lösa betydligt mer fältarbetsuppgifter, både snabbt och effektivt, fortsätter Casper Kinnå.

Hur har det varit under övningen hittills, har ni fått många uppgifter att lösa?
– Förutom att vi har minerat, sprängt broar, skenminerat och mycket annat, är det vi som försvarat flankerna, det vill säga de yttre delarna av stridsområdet. Vissa uppgifter kan vi inte lösa fullt den här övningen på grund av att vi övar på civil mark. Till exempel när vi gör en skenminering, då ska vi normalt sett fälla träd och lägga upp snö över vägen och det är ju inte så lämpligt på en allmän väg, berättar Robin Klingstedt, stridsfordonsförare.

Förberett mineringar

Ett bra sätt att fördröja fienden är att minera broar och passager som fienden tvingas passera med hänsyn till hur terrängen ser ut.
– Det har vi tillämpat mycket under vintersol, genom att vi har förberett mineringar. Vi lämnar minor och förbereder området så att den pluton eller enhet som passerar sist i bataljonen bara behöver följa vår skiss på hur minorna ska läggas ut. Man kan säga att dom stänger grinden efter oss, det gör att vi får stopp på fienden ett tag så att bataljonen kan förbereda nästa del av stridsplanen, avslutar Robin Klingstedt.