Tillbaka till flottiljen – som chef

Om en vecka får flottiljen en ny chef. Carl-Johan ”Klute” Edström tillträder befattningen som chef för Norrbottens flygflottilj och Luleå garnison. 

Den 16 januari tar Carl-Johan ”Klute” Edström över som flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj. Han kommer närmast från Försvarsmaktens Högvarter i Stockholm där han arbetade som stabsofficer vid Ledningsstabens Inriktningsavdelning.  Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Carl-Johan Edström har lång erfarenhet av flottiljen. Karriären som stridspilot inleddes 1990 och sex år senare var han gruppchef vid 212.stridsflygdivisionen. Sedan dess har han haft ett antal olika befattningar. Bland annat var han operationschef för den svenska flyginsatsen över Libyen 2011 i förbandet FL 02 som F 21 ansvarade för. Den senaste befattningen vid flottiljen, som han lämnade 2013, var lokal flygchef.

− Jag känner en stor glädje och stolthet att få möjligheten att komma tillbaka till mitt hemmaförband som flottiljchef. Det är inspirerande att få vara med att leda och utveckla F 21 mot det vi kommer att ställas inför, säger han.

Han är uppvuxen i Klutmark, en by 10 kilometer väster om Skellefteå, men är Luleåbo sedan 1992. Precis som alla stridspiloter i flygvapnet tilldelas de ett callsign och Carl-Johans är ”Klute”, vilket har en direkt koppling till byn Klutmark som han vid något tillfälle flög över och i konversationen med flygstridsledaren sa att ”Jag har koll på läget, jag är ju född här”.

− Jag är fortfarande aktiv som pilot med flygtjänst på både Jas 39 Gripen och Sk 60. Under min karriär har jag flugit mer än 2 500 timmar strids- och skolflyg.

Förutom svenska officersutbildningar tog han under 2014 en masterexamen i strategi från Air War College i USA.

− Som privatperson är jag mycket sport- och friluftsintresserad, både min fru Ulrika och två våra söner Gustav och Oscar delar mitt sport- och friluftsintresse. På vintern så åker vi slalom och skidor flera veckor per år. På sommaren så spelar jag golf och tillbringar mycket tid tillsammans med min familj på vår båt i Luleå skärgård.

Största utmaningen

Den största utmaningen som tillträdande flottiljchef är att rekrytera, utbilda och behålla soldater, civila och officerare.

− De är alla viktiga för att kunna bemanna insatsorganisationen så att vi tillsammans lyckas producera flygtid och delta vid avancerade förbandsövningar i den omfattning som krävs för att förbereda insatsorganisationen för ställda krav och uppgifter.

Genom att fortsätta arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats där alla arbetar mot gemensamma och tydliga målsättningar, är stolta över sin roll och arbetsuppgift samt känner sig som en del av ett starkt lag tror han att rekryteringen kommer att säkerställas för framtiden.

− Dessutom gäller det att skapa förutsättningar för att nyanställda med familjer ska kunna etablera sig i kommunen, både vad gäller bostäder och arbetstillfällen.

I hans senaste uppdrag arbetade han med framtagning av strategiska analyser, omvärldsanalyser, konceptutveckling och långsiktig planering för Försvarsmakten.

− Som blivande flottiljchef känns det tryggt att veta att jag har bra koll på i vilken riktning den svenska försvarsmakten är på väg och även hur omvärldsförändringarna påverkar denna inriktning just nu.

Med nästan 20 år på F 21 har han en trygghet att känna till en stor del av personalen, organisationen och arbetssättet.

− Samtidigt så får man inte vara rädd för att försöka se saker med andra ögon, en organisation och arbetsplats behöver kontinuerlig utveckling om man vill ligga på framkant inom sitt ansvarsområde.

Nordiska samarbetet

Det har skett stora säkerhetspolitiska förändringar i vårt närområde de senaste åren. F 21 och krigsförbanden kommer att spela en central roll när det gäller att hävda svensk territoriell integritet, värna svenska intressen och främja säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt menar han. Flottiljens aktiva engagemang i det nordiska samarbetet tycker han bidrar till en ökad säkerhet i vårt närområde.

− Säkerheten i vårt närområde byggs tillsammans med både Finland och Norge. Detta samarbete kan utvecklas på flera områden.

Han har konkreta förslag till vad som kan göras.

− Det gäller att förenkla avtal och regelverk i syfte att på ett enklare sätt fördjupa de samarbeten som finns, till exempel en gemensam luftlägesbild eller ett dagligt användande av alternativa landningsbaser.

Ett annat exempel är genomföra gemensamma luftförsvars- och försvarsmaktsövningar i syfte att förbereda alla stridskrafter för framtida insatser i vårt närområde tillsammans med andra länder.

− Ytterligare ett exempel är att med hjälp av vår unika infrastruktur och övningsområden fortsätta att utveckla flygövningen Arctic Challenge Exercise till att bli en av Europas största och mest högkvalitativa av sitt slag.

Flottiljens möjligheter i framtiden

− Vi lever i en tid av stora säkerhetspolitiska förändringar i vårt närområde där F 21 och våra krigsförband har en mycket viktig och central roll att spela.

F 21 förväntas, som en central del av de svenska flygstridskrafterna, enskilt och tillsammans med andra länder, myndigheter och organisationer och med tydligt insatsfokus;

  • Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i området utanför detta.
  • Försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt.
  • Med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället.

Han är helt övertygad om att F 21 även i framtiden kommer att svara upp mot förväntningarna med en insatsorganisation som har en stark och trovärdig förmåga att lösa de ställda uppgifterna.

− F 21 kommer fortsatt att vara en attraktiv arbetsplats med en stark förbandsanda. Vårt aktiva engagemang i det nordiska samarbetet bidrar till en ökad säkerhet i vårt närområde samtidigt som vi tillsammans med andra aktörer och nordiska länder har etablerat ett övningscentrum dit nationella och internationella aktörer årligen återkommer för att genomföra kvalificerade övningar.

Främsta prioritet, här och nu

Under 2015 går flottiljen in i ett år med många viktiga uppgifter och omfattande verksamheter. Det handlar bland annat om incidentberedskap, högvakt, internationell beredskap med Nordic Battlegroup där flottiljen bidrar med cirka 130 personer och förmågor, internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise i månadsskiftet maj/juni som arrangeras av Sverige, Finland och Norge, evaluering av 211:e stridsflygdivisionen för kommande beredskap i Nato Response Force och krigsförbandsövningar.

− Min roll blir att skapa förutsättningar att genomföra ställda uppgifter och planerade verksamheter på bästa sätt utan att samtidigt slita allt för hårt på personal och materiel, avslutar Carl-Johan Edström.

Karta