Teknisk tjänst i subarktisk miljö

Under vecka fem genomför 16 mekaniker och tekniker från A 9 och I 19 övningen Teknisk tjänst i subarktisk miljö, i Boden. Utbildningen sker i samarbete mellan Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad (FMTS) och mekanikerskolan på I 19.
- Övning i snö och kyla är ett grundläggande moment och förhoppningen är att kunskaperna ska komma väl till pass under kommande vinterövningar som Vintersol och Cold Response, säger major Lars-Åke Johansson, huvudlärare i militärteknik vid Försvarsmaktens tekniska skola.

Containrarna förbereds på plats intill reptältet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Vädret hade kunnat vara sämre, eller kanske man kan säga bättre, i alla fall för ändamålet. Kylan är det största problemet för materiel och personal så det hade gärna kunnat få vara betydligt kallare så att vi fått öva under rätt förhållanden", säger signaltekniker Per-Anders Gustafsson. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
En tältförläggning tar form.  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
"Övning i snö och kyla är ett grundläggande moment och förhoppningen är att kunskaperna ska komma väl till pass under kommande vinterövningar som Vintersol och Cold Response", säger major Lars-Åke Johansson, huvudlärare i militärteknik vid Försvarsmaktens tekniska skola. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Taken på containrarna måste sopas rena från snö för att komma åt maskeringsnäten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Förberedelser för maskeringsarbete pågår.  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Containrarna är fyllda med alla de tänkbara verktyg teknikerna och mekanikerna kan tänkas behöva för att genomföra reparationer och underhåll i fält. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Med tanke på det tidvis bistra klimatet i de norra delarna av vårt land är det av största vikt att kunna serva och underhålla fordon, vapen, radioapparater och annan teknisk materiel även under kyligare förhållanden. Kylan och snön innebär friktioner som både försvårar och tar extra lång tid.
- Under veckan har vi både teoretiska och praktiska övningsmoment rörande underhåll vintertid. Vi går igenom problem som kan uppkomma och vad man kan göra för att förebygga dessa så långt det går, säger kapten Tomas Svensson, chef för mekanikerskolan på I 19.

Femte året i rad

I år är det femte året i rad som utbildningen genomförs i Boden. Tidigare år har eleverna kommit från officersprogrammet med teknisk inriktning men på grund av en tillfällig svacka i rekryteringen av tekniska officerare består deltagarna i år av tekniker och mekaniker från A 9 och i 19. Några av eleverna på plats har jobbat några år som tekniker medan några är relativt nya inom sitt skrå.

Luleåbon Per-Anders Gustafsson är en av de äldre soldaterna på övningen. Han valde att lämna IT-branschen för en framtid inom Försvarsmakten och har nu varit anställd signalmekaniker vid I 19 i drygt 14 månader. Sedan tidigare har han varit med i Hemvärnet men nu är målet är att bli officerare i teknisk tjänst.
- Jag har slängt in en ansökan till officersutbildningen, så nu är det bara att vänta och se.

Otur med vädret

Per-Anders Gustafsson är positivt inställd till övningen som han tycker ger värdefull praktisk erfarenhet, men är ändå inte helt nöjd då termometern visar på tre minusgrader och inte en snöflinga syns till i luften.
- Vädret hade kunnat vara sämre, eller kanske man kan säga bättre, i alla fall för ändamålet. Kylan är det största problemet för materiel och personal så det hade gärna kunnat få vara betydligt kallare så att vi fått öva under rätt förhållanden, säger Per-Anders Gustafsson.

Reparationsövningar

Tidigare i veckan har övningsdeltagarna rekognoserat för en grupperingsplats, idag håller de på att upprätta densamma i liten skala. När materialcontainrarna är på plats, reparations- och förläggningstälten resta, elen dragen och värmen igång är det dags för ett antal övningsmoment där eleverna får agera reparationsgrupp och rycka ut på olika uppdrag. Detta pågår under kvällen och kommande förmiddag innan eleverna bryter förläggningen och återgår till I 19 för materielvård.

Med all säkerhet har de även ett flertal nya erfarenheter med sig i bagaget.