75 år sedan Finska vinterkriget

För exakt 75 år sedan gjorde svenskarna det första flyganfallet i det Finska vinterkriget. F 19 var benämningen på det svenska frivilliga flygförband som upprättades och verkade i Finland under vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland.

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Flottiljens arbetsuppgift var att bedriva spaning och anfall mot både Sovjetiska flygbaser och marktrupper. De skulle också i mån av resurser förse städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar. Då vapenstilleståndet inträdde 13 mars 1940 hade F 19 opererat i 62 dagar. Det frivilliga flygförbandet insats resulterade i tolv förstörda sovjetiska flygplan, sex egna flygplans förluster och tre stupade svenska piloter.

För att bevara minnet av F 19:s insatser under vinterkriget 1939-1940 utsågs Norrbottens flygflottilj 1993 att vara traditionsbevarande förband. En ceremoni genomförs varje år den 12 januari vid minnesstenar både på F 21 och vid sjön Olkkajärvi i Finland som utgjorde basen för förbandet.

− Det är viktigt att både uppmärksamma F 19:s insats och hedra minnet av de stupade. Det var en stor uppoffring och för många var det okänt det man gav in sig i, säger ställföreträdande flottiljchef Tommy Henriksson.

Karta