Tillsammans för ökad tillväxt

Försvarsmaktens personalförsörjning är en samhällsreform som gäller flera politikområden. Med anledning av detta har företrädare för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen och kommuner träffats för att bland annat utbyta erfarenheter, diskutera personalförsörjning och ökad tillväxt i regionen.

Försvarsmakten och förbandskommunerna i Norrbotten har inlett ett samarbete inom ramen för regionalt samverkansforum i Norrbotten. I detta arbete har ett erfarenhetsseminarium arrangerats för att diskutera hur vi tillsammans skapar bra förutsättningar för att säkerställa att soldaterna kommer hit, trivs och vill sanna kvar. Seminariet syftade till att delge varandra av gjorda erfarenheter, sprida goda exempel mellan varandra, informeras hur Försvarsmaktsråd Skaraborg har arbetet och identifiera behov av åtgärder som förbättrar och underlättar arbetet. Flottiljchef överste Fredrik Bergman hälsar deltagarna välkomna.
Försvarsmakten och förbandskommunerna i Norrbotten har inlett ett samarbete inom ramen för regionalt samverkansforum i Norrbotten. I detta arbete har ett erfarenhetsseminarium arrangerats för att diskutera hur vi tillsammans skapar bra förutsättningar för att säkerställa att soldaterna kommer hit, trivs och vill sanna kvar. Seminariet syftade till att delge varandra av gjorda erfarenheter, sprida goda exempel mellan varandra, informeras hur Försvarsmaktsråd Skaraborg har arbetet och identifiera behov av åtgärder som förbättrar och underlättar arbetet. Flottiljchef överste Fredrik Bergman hälsar deltagarna välkomna.
Erfarenhetsseminariet syftade till att delge varandra av gjorda erfarenheter, sprida goda exempel mellan varandra, informeras hur Försvarsmaktsråd Skaraborg har arbetet och identifiera behov av åtgärder som förbättrar och underlättar arbetet.  Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Försvarsmakten och förbandskommunerna i Norrbotten har inlett ett samarbete inom ramen för regionalt samverkansforum i Norrbotten. I detta arbete har ett erfarenhetsseminarium arrangerats för att diskutera hur vi tillsammans skapar bra förutsättningar för att säkerställa att soldaterna kommer hit, trivs och vill sanna kvar. Seminariet syftade till att delge varandra av gjorda erfarenheter, sprida goda exempel mellan varandra, informeras hur Försvarsmaktsråd Skaraborg har arbetet och identifiera behov av åtgärder som förbättrar och underlättar arbetet. Linda Tengdahl (yrkesinformatör P 4) och Leif Walterum (kommunalråd Skövde).
Linda Tengdahl från P 4 och kommunalrådet i Skövde Leif Walterum delade med sig av det goda samarbetet som Försvarsmakten och Västra Götalandsregionen har haft med exempelvis Försvarsmaktspersonal har arbetat som ambulansförare så att kommunen hade bemanning under semesterperioden. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Försvarsmakten har behov av fler soldater och samtidigt vill kommunerna växa och ta till vara på soldaternas kompetens. En ren vinna-vinna situation. Den stora frågan är hur detta ske och vad som krävs för att lyckas.

År 2010 lades värnplikten vilande och det nya personalförsörjningssystemet, som är en stor reform, påverkar hela samhället och tar tid att genomföra. Därför är samverkan mellan samhället och försvaret i respektive regioner viktig. Denna samverkan sker i så kallade försvarsmaktsråd. I Norrbotten finns Regionalt samverkansforum och i Skaraborg finns Försvarsmaktsråd Skaraborg.

På plats i Luleå medverkade Skövdes kommunalråd Leif Walterum för att dela med sig av erfarenheterna från Försvarsmaktsråd Skaraborg.

− Bostadsfrågan är central. Försvarsmakten är en del i samhället och vi måste kunna möjliggöra lägenhetskontrakt till soldaterna, säger han.

Flottiljchef Fredrik Bergman berättar att möten är inplanerade med kommunen för att hitta lösningar för soldaterna som vill bo och arbeta i Luleå.

− Precis på samma sätt som det finns studentbostäder så ska vi se om vi kan hitta en lösning för våra soldater, säger Fredrik Bergman.

Att vara heltidsanställd som soldat innebär att anställningen är max åtta år med en eventuell förlängning på ytterligare fyra år. Därefter ska de antingen påbörja utbildning till officer alternativt hitta nytt arbete utanför Försvarsmakten, gärna kombinerat med en deltidsanställning.

− Alla individer vill inte bli officerare, varför ska soldatyrket vara under en begränsad tid? Det vore bra att få bort stressfaktorn genom att tidigt veta vad som väntar när soldattiden är slut, säger Rasmus Öhman som är anställd som soldat vid flottiljen.

Att validera soldaternas kunskaper kan vara ett bra instrument för kommunerna när de ska rekrytera personal.

− Kommunen vill växa. Det gäller att knyta tidiga kontakter med soldaterna för att få dem att stanna kvar. Det gäller att kunna erbjuda en helhetslösning, säger Erik Öhman från Luleå kommun.

Nästa steg är att lokalt organisera ett samarbete mellan förbanden och kommunerna i norr på liknande sätt som Försvarsmaktsråd Skaraborg har organiserat sig med arbetsgrupper för utbildning, boende, arbetsgivarrelationer och marknadsföring/kommunikation.