Många incidenter i gränsområdet

Under 2014 har det förekommit ett 15-tal incidenter utmed den demilitariserade zonen och runt ögrupper nordväst om Seoul. Därutöver har ett 10-tal tester med ballistiska kortdistansmissiler vilka eventuellt kan utrustas med kärnvapenstridsspets, genomförts under året. Den nordkoreanske ledaren, Kim Jung-un, försöker som vanligt spela med både piska och morot. Ena dagen enas länderna om fortsatta toppnivåbesök för att nästa dag skjuta upp överenskommelser på grund av någon incident.

Fem officerare i uniform uppställda på en lätt snöig gräsmatta med klockstapel i bakgrunden.
Kamraterna i Panmunjom passar på att önska alla där hemma eller ute i övriga världen en God jul och ett Gott nytt år. Foto: Försvarsmakten

Den svenska delegationen i NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) i Sydkorea har det senaste sex månaderna fått uppleva en ny "normalnivå" med många incidenter där främst nordkoreanska patruller är mycket nära stilleståndslinjen "Military Demarcation Line" eller i flera fall korsar in på sydsidan. Detta föranleder att de sydkoreanska soldaterna normalt att avger varningseld. I vissa fall är stilleståndslinjen bara 150 meter från de sydkoreanska försvarsposteringarna så spänningsnivån är mycket hög hos de unga soldaterna.

Den mest oroliga och konfliktfyllda delen är troligtvis runt ögruppen Paengnyong-do som är Sydkoreanskt territorium och ligger nordväst om Seoul. Norr om ögruppen finns en gräns dragen av den amerikanska chefen för FN-kommandot United Nation Command (UNC) strax efter det att det militära stilleståndsavtalet, Armistice Agreement skrevs under 1953. Linjen skulle förhindra att sydkoreanska patrullfartyg och fiskare kom för nära den nordkoreanska kusten. Linjen fick namnet Northern Limit Line och är inte en del av stilleståndsavtalet. Denna mycket omdiskuterade gränslinje hävdas av Sydkorea som en gällande gräns medan Nordkorea inte ser detta som en överrenskommen gräns. Efter sänkningen av korvetten Cheonan av en nordkoreansk ubåt och artilleribeskjutningen av Yeonpyeong-do under 2010 har förhållandena mellan länderna varit mycket ansträngda med ständiga gränskonflikter och eldöppnanden från fartyg i detta kustområde. Sydkorea har som konsekvens kraftigt förstärkt sitt försvar av ögruppen men även i den demilitariserade zonen. Sänkningen av fregatten föranledde också Sydkorea avbryta de omfattande hjälpsändningarna till Nordkorea.

Det som just nu anses som angeläget är att starta de sedan 2008 strandade "six party"-samtalen om Nordkoreas kärnvapenutveckling. Nordkorea har annonserat att man är villig att starta igen men USA och Sydkorea vill se praktiska nedrustningsresultat, enligt de beslut som är tagna i FN:s säkerhetsråd, från Nordkorea innan samtalen kan komma igång igen. Både Kina och Ryssland har dock uttryckt en vilja att starta direkt utan förpliktelser från Nordkorea. USA ser mycket allvarligt på den nordkoreanska utvecklingen av både interkontinentala robotar och möjligheterna att tillverka mindre kärnladdningar i relativ närtid. Detta har föranlett både Sydkorea och USA att planera för att förstärka missilförsvaret mot kärnvapenbestyckade robotar från Nordkorea. Denna förstärkning oroar Kina som anser att både underrättelseförmågan och missilkapaciteten påverkar den regionala balansen.

De svenska och schweiziska officerarna deltar varje vecka i planerade inspektioner och uppkomna inspektioner i den demilitariserade zonen eller ute på ögruppen Paengnyong-do. Det finns en ny strategi från chefen för FN-kommandot, general Curtis Scaparrotti, att snabbt vara på plats efter en incident för att kunna rapportera tillbaka till FN-kommandot och förhindra att det upprepas igen. Under 2014 har antalet inspektioner fördubblats, vapensystem har reducerats och ett program för utbildning om stilleståndsavtalet har genomförts med mycket gott resultat.

Delegaterna i NNSC hoppas alla att toppnivåsamtalen om nedrustning av Nordkoreas kärnvapen skall kunna komma igång men det är också viktigt att en förlupen kula inte får eskalera till ett krig. NNSC är som oberoende och opartisk övervakningskomission, som verkat i 61 år, en fortsatt viktig del för att bidra till avspänning och därigenom skapa förutsättningar fredlig utveckling.

Karta
Karta