Försvarsmakten och CGI samarbetar om personal

Försvarsmaktens personalförsörjning ställer nya krav och skapar också möjligheter för samverkan med bland andra näringslivet, olika organisationer och andra arbetsgivare. Som ett led i detta har Försvarsmakten och CGI tecknat en avsiktsförklaring om samarbete.

Man och kvinna skakar hand och tittar in i kameran. Försvarsmaktens vapensköld och flaggor i bakgrunden.
Per-Olof Stålesjö, personaldirektör vid Försvarsmakten och Anna Karin Samuelson, vice president HR, CGI Sverige AB bekräftar avsiktförklaringen med ett handslag. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Försvarsmakten har inlett ett samarbete med CGI, ett av Sveriges största IT-tjänsteföretag, kring deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Samarbetet ska stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning och öka CGI kunskap om yrken och karriärvägar inom Försvarsmakten. Samarbetet ska även säkra Försvarsmaktens behov av nyckelpersonal inom bland annat IT-området i händelse av ofred eller beredskapshöjning.

− Avsiktförklaringen innebär stora fördelar för Försvarsmakten då den ger oss möjligheter att rekrytera personal med specialistkompetenser från CGI, säger Per-Olof Stålesjö, personaldirektör Försvarsmakten.

Den avsiktsförklaring som nu tecknats går i korthet ut på att anställda hos CGI också ska kunna vara deltidstjänstgörande och krigsplacerade i Försvarsmakten. Vidare ska CGI starta ett internt meritvärderingsprojekt för att underlätta karriärväxling av militär personal som är intresserad av att söka sig till IT-branschen.

– Att som företag ta ett samhällsansvar är viktigt för oss och för alla våra medlemmar på CGI, som tack vare detta samarbete kommer att få en unik möjlighet till kompetensutveckling, säger Anna Karin Samuelson, vice president HR, CGI Sverige AB.