Tillsammans för utveckling

På inbjudan av den svenska flygvapenchefen besökte chefen för det amerikanska flygvapnet i Europa Sverige och Norrbottens flygflottilj i syfte att diskutera eventuella samarbeten som kan gynna bägge parter.

141124. Chefen för det amerikanska flygvapnet i Europa (COM USAFE) general Frank Gorenc med delegation besöker Norrbottens flygflottilj på inbjudan av svenska flygvapenchefen generalmajor Micael Bydén.
141124. Chefen för det amerikanska flygvapnet i Europa (COM USAFE) general Frank Gorenc med delegation besöker Norrbottens flygflottilj på inbjudan av svenska flygvapenchefen generalmajor Micael Bydén.
Amerikanska flygvapenchefen i Europa och svenska flygvapenchefen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
141124. Chefen för det amerikanska flygvapnet i Europa (COM USAFE) general Frank Gorenc med delegation besöker Norrbottens flygflottilj på inbjudan av svenska flygvapenchefen generalmajor Micael Bydén. Utbyte av gåvor. General Gorenc mottar flottiljens sköld av flottiljchef Fredrik Bergman.
Fyrstjärniga generalen Frank Gorenc mottog flottiljens vapensköld överste Fredrik Bergman. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

− Jag är här för att diskutera olika sätt att utvidga övningstillfällen med förhoppning om att utveckla och öka vår interoperabilitet och för att diskutera andra relevanta ämnen som taktiska och tekniska procedurer som både svenska och amerikanska flygvapnet har behov av, säger general Frank Gorenc.

Under besöket så presenterade flottiljchef Fredrik Bergman Norrbottens flygflottiljs verksamhet med fokus på övningar − både genomförda och kommande. Något som intresserade den amerikanska generalen var Cross Border Training-konceptet där flottiljerna i norra Sverige, Finland och Norge kan starta och landa på sin egen respektive hemmabas för att sedan mötas i en övning i luftrummet.

Vikten av ett bra samarbete startar med att det finns möjligheter att öva tillsammans och därigenom bli mer interoperabla, det vill säga förmåga till att samarbeta.

− Jag vet att det svenska flygvapnet är mycket, mycket skickligt med förmågor i hela spektra som ett flygvapen normalt har.

Hans intryck är att det svenska flygvapnet är en pålitlig partner som USA har goda relationer till.

− Vi måste fortsätta att utvecklas, särskilt när utmaningarna ökar i Europa och andra delar av världen.

Han konstaterar att för att nå en vision som innebär att vi tillsammans kan utföra snabba, effektiva och säkra uppdrag måste ett första steg tas.

− Första steget, där vi har gemensamma intressen, är fastställa alla nödvändiga överenskommelser där vi omhändertar detaljer och sedan samövar i en miljö som erbjuder högkvalitativa möjligheter som gör våra flygvapen bättre.

Förändrade omvärldsläget

Den förändrade säkerhetsbilden i närområdet har gett nya utmaningar.

− Särskilt, med all respekt, efter den ryska inblandningen på Krim-halvön och de ryska handlingarna i östra Ukraina måste vi inse att saker förändras, säger general Frank Gorenc.

General Frank Gorenc betonar att frågan inte är om utan när flygvapen kallas in för att leverera de förmågor som flygvapen har, det vill säga förmågor som luftöverlägsenhet, rörlighet, anfall, underrättelseövervakning, flygspaning och ledning.