Rekord i ministrar och generaler

Ministrar och generaler från alla de sju länderna som deltar i Nordic Battlegroup samt EU:s militära stab besökte Joint Action 2014, under övningens näst sista dag.

Chefen för Luftvärnsregementet diskuterar övningen och Nordic Battlegroup med två estländare utanför styrkehögkvarteret Force Headquarters stabstält. Foto: Roger Djupsjö/Försvarsmakten
De utländska gästerna får en förevisning av fältsjukhuset med klassificeringen Role 2". Foto: Roger Djupsjö/Försvarsmakten

– Vi är glada över det överväldigande intresset från våra europeiska partnerländer, säger överste Stefan Jönsson, ansvarig för besöksdagen ”Distinguished Visitors Day”.  

Programmet inleddes på Uppsala garnison innan besökarna flögs ner till södra delen av övningsområdet kring Hagshult – Skillingaryd – Eksjö.

Bland deltagarna märktes, Irlands försvarsminister Paul Kehoe, Jan Salestrand, statssekreterare i Försvarsdepartementet och brigadgeneral Herman Geens, representant för EU:s militära stab.

Paul Kehoe uttryckte tillfredsställelse över det programmet och var nöjd med dagen.