Nordic Battlegroup redo för insats

Den Sverigeledda snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup, NBG, har nu övat med flyg- och markförband, dygnet runt i en dryg vecka - från Uppsala i norr till Hagshult i söder. På onsdag avslutas övningen, och vid årsskiftet påbörjas den sex månader långa beredskapen.

Övningen besöktes av internationella gäster och av kungen som bland annat ställde frågor om hur soldaterna hanterade den komplexa situationen med spelad civil befolkning och hur insatta soldaterna var i övningens helhet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Helikopterna med kungen leds in av militärpolis som även stod för eskorten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kompanichefen håller genomgång med plutoncheferna. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
En del av striden genomfördes i byggnader som var delvis minerade. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Sjukvårdsmoment var en viktig del av övningen. Skademarkörer med gula västar sprejar konstgjort blod för att markera vart skadan har inträffat. Sedan får soldaterna öva på att snabbt vidta rätt åtgärder. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
De spelade motståndsmännen äter frukost. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Även motståndsmän måste tänka på sin tandhygien. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under övningen fick soldaterna öva på att samverka med upprörda civila som spelades av studenter. "Vi använder Natos planeringsmetod. Det är en av fördelarna när vi planerar; att andra länder vet vad de kan förvänta sig av oss och vi vet vad vi kan förvänta oss av dem när vi övar tillsammans" sa ställföreträdande övningsledaren överstelöjtnant Olof Johansson. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Spelad media intervjuade både soldater och spelade motståndare. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
CBRN-enheten (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) fick rycka in och undersöka ett laboratorium där soldaterna misstänkte att det förekom tillverkning av kemiska stridsmedel. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kungen beger sig hem efter besöket och får eskort av militärpolisen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under övningen har enheter från alla sju deltagande nationer övat på att genomföra gemensamma militära operationer. Övningen har byggt på ett scenario där det råder konflikt mellan etniska och religiösa grupper, och där NBG har satts in för att skydda lokalbefolkningen och stötta lokala myndigheter.

– NBG ska kunna arbeta fredsframtvingande och konfliktförebyggande. De ska kunna ge stöd vid humanitära insatser, evakuering, återuppbyggnad och bistå med militär rådgivning, säger arméchefen generalmajor Anders Brännström.

Många pusselbitar

Övningens övergripande mål har varit att få alla ingående delarna att fungera tillsammans och uppnå de krav som ställs av EU. För att det ska lyckas måste all personal förstå sin egen roll och förbandets uppgift.

– Det har varit mycket att tänka på under övningen, till exempel hur man hanterar flyktingar och civila. Alla som ingår i NBG representerar Sverige och då måste man kunna vara ödmjuk och ta hänsyn till olika religioner och seder i landet man arbetar i, säger soldaten Rickard Dahlbom som deltog i övningen.

– Det har varit en bra övning och förbandet har gjort oerhörda framsteg under veckan. Det har varit glädjande att se hur ett fungerande och sammansatt förband har tagit form, säger överstelöjtnant Olof Johansson, biträdande övningsledare.

Viktigt med tillit

Att lita på sin egen förmåga, på kamraten bredvid och på sina chefer är A och O när man arbetar i krisområden och konfliktzoner. Därför har man under övningen arbetat med att stärka sammanhållningen i förbandet.

– Jag känner mig hur trygg som helst med mina kamrater om vi skulle hamna i en stridssituation. Vi har specialister på alla områden i vårt förband och jag känner hundra procent tillit till våra chefer, säger soldaten Rickard Dahlbom.

Även arméchefen, som besökte Rickard och hans kamrater under övningen, uttryckte sitt förtroende för styrkan.

– De har tränat mycket och är väldigt duktiga. Om det skulle uppstå en situation där de behövs så är jag övertygad om att de kan göra skillnad. Sedan finns det så klart alltid detaljer som det går att finslipa på och därför är det viktigt ur ett psykologiskt perspektiv att ha ett bra eftersnack efter att man har övat, säger Anders Brännström.

Kompetensutvecklande att öva

Övningen och förberedelserna inför beredskapen 2015 har gett deltagarna nya erfarenheter och kunskaper som de kan ta med sig i sitt fortsatta yrkesliv.

– De har tränats i sjukvård, mediahantering, minhantering, CBRN och mycket annat. Att de blir duktigare, enskilt och tillsammans, är en positiv bieffekt av att vi övar, säger Anders Brännström.

En annan positiv effekt är den förståelse som visats av allmänheten.

– Närboende har visat en stor acceptans, och vi har fått mestadels positiva reaktioner. Det är ett resultat av att vi har informerat genom postutskick, annonser och pressmeddelanden innan övningen började, säger den biträdande övningsledaren Olof Johansson.