”Ni är värda stor respekt”

Efter sex månader i Afghanistan landade på tisdagen den 25 november de sista delarna av Afghanistanstyrkan, FS 27, från Norrbottens regemente på flygplatsen i Luleå. Uppdraget, att omstrukturera den svenska insatsen för framtiden är slutfört. I dag mottog de Försvarsmaktens medalj för internationella insatser vid en ceremoni i Boden.

Avveckling av Camp Northern Lights, 2014. Foto: Martin Jansson/Försvarsmakten
Rådgivaren Markus Andersson med sin motpart på minröjarutbildningen på afghanska arméns ingenjörsskola i Mazar-e-Sharif. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Svenska soldater på patrull i Mazar-e-Sharif. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Var och en tilldelas även ett diplom. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fanjunkare Tii Lilja från Norrbottens regemente tar emot Nato-medaljen i Afghanistan, juli 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Överlämningsceremoni 18 maj 2014, Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Överste Micael Berner, FS 26 lämnar över befälet till överste Mats Ludvig, FS 27. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Transport mellan Camp Northern Lights och Camp Marmal, 2014. Foto: Martin Jansson/Försvarsmakten
Överlämning Camp Northern Lights, 26 juni 2014. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Rådgivaren Stefan Appehl arbetar med planering tillsammans med den afghanska armén. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Annelie Forshage fick på torsdagen sin andra medalj för internationella insatser, Annelie gjorde sin första insats med FS 17 under 2009. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente, I 19, är ett av de förband i Sverige som har mest erfarenhet av insatsen i Afghanistan och har under de senaste åren ansvarat för eller bidragit med stora delar till flera styrkor. De sista delarna av FS 27, som tjänstgjort i Mazar-e-Sharif sedan i maj har nu landat i Sverige. Majoriteten av dem har arbetat i svenska och internationella staber samt som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna. I dag, torsdagen den 27:e november mottog de Försvarsmaktens medalj för internationella insatser från Försvarsmaktens armétaktiska chef, brigadgeneral Stefan Andersson.

– Jag vill tacka er för den insats ni gjort för Sverige och Försvarsmakten. Ni har under era månader i Afghanistan varit med och gjort skillnad – och att göra skillnad för någon som är i behov av hjälp och stöd - det är stort och värt stor respekt. Ni har tillsammans med era familjer gjort denna uppoffring och därigenom möjliggjort ett fullföljande av svenska åtaganden gentemot det internationella samfundet, sa brigadgeneral Andersson i sitt tal.

En del av styrkan roterade hem redan i september när huvuduppdraget, att omstrukturera den svenska insatsen var slutförd. Totalt har fler än 2 000 ton materiel sanerats och skickats hem, bland annat ett hundratal fordon. I juni överlämnades basen Camp Northern Lights, den bas där fler än 7 000 svenska soldater och officerare levt och arbetat, till den afghanska staten. Sedan dess har även de svenska verksamheterna på flygbasen i Marmal i Mazar-e-Sharif och i Kabul avvecklats.

– Insatsen är nu anpassad för framtidens mindre insatser där fokus är att vara rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna, sa överste Mats Ludvig, chef FS 27 som nyligen lämnade över befälet till FS 28 på Camp Marmal.

Karta