Bättre kunskap ger bättre beslut

Under slutövningen för Nordic Battlegroup (NBG), Joint Action 2014, övas flera olika förmågor från sju olika europeiska länder. En av förmågorna är underrättelseinhämtning, som förbandet ISTAR ansvarar för.

Major Cathal Keohane ser många fördelar med att öva tillsammans med andra länder. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Det irländska kompaniet är en del av förbandet ISTAR i Nordic Battlegroup 15. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Helen Hegarty har tjänstgjort i både Libanon och Liberia tidigare men för James Pierce är det första gången utomlands som soldat. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

ISTAR är ett underrättelseförband i Nordic Battlegroup vars uppgift är att inhämta information för att ge styrkans chef en övergripande bild om rådande läget som sedan används som beslutsunderlag för fortsatt agerande. ISTAR är en engelsk förkortning som står för intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance.

Strukturen inom underrättelsearbetet är enkel. Genom flera olika underrättelser bygger man upp en informationsbank om vad motståndaren har gjort, gör och tänker göra. Under övningen genomförs informationsinhämtningen på flera olika sätt med enheter som spanar både på marken och i luften.  

I ISTAR ingår personal från Irland, Estland och Sverige. Kompaniet från Irland kom till Sverige redan förra veckan och påbörjade övningen före de andra deltagande förbanden för att kunna ge dem den information de behöver för att fatta rätt beslut. Det är viktigt att genomföra övningen så realistiskt som möjligt.

– Det finns många positiva aspekter med övningen. Vi får chans att byta erfarenheter med andra nationer och när vi diskuterar med varandra inser vi snabbt att vi har många likheter säger irländska kompanichefen major Cathal Keohane.

Svensk fika och irländskt vinterväder

Cathal Keohane var med på övningen som Nordic Battlegroup genomförde i Sverige för fyra år sedan och har förberett sina kollegor på det svenska vintervädret.
– Det här är irländskt väder konstaterar han. Grabbarna och tjejerna vill ha snö så de kan ta bilder och skicka hem till sina familjer. Vi har spenderat mycket pengar på att köpa in nya vinterdäck till alla våra fordon så nu är det bäst att snön kommer, säger han och skrattar.

Irländska soldaten Helen Hegarty har arbetat i både Libanon och Liberia tidigare men aldrig varit i Sverige.
– Det har varit jättebra hittills. Det är intressant och vi får mycket nya erfarenheter med oss hem. Jag har inte märkt av några problem med språket, alla kan engelska säger Hegarty.

För hennes kollega James Pierce är det första gången utomlands i rollen som soldat. Han har varit ute och kört en del i trakten när förbandet inhämtat information och berättar att lokalbefolkningen vinkar glatt när de irländska fordonen rullar förbi.

Att vara iväg på övning i ett annat land innebär inte bara nya erfarenheter i arbetet som militär. Den typiskt svenska traditionen med att fika har nått det irländska kompaniet. Flera av dem berättar glatt att de har ätit kanelbullar. Kanske är det en tradition att föra med sig tillbaka till den gröna ön?