Underrättelseoperationen fortsätter

Vid Försvarsmaktens pressmöte på tisdagen redovisade ställföreträdande insatschef Anders Grenstad om två ytterligare observationer som är ett resultat av allmänhetens iakttagelser. Underrättelseoperationen fortsätter.

Anders Grenstad på Försvarsmaktens presskonferens om marin underrättelseoperation.
Anders Grenstad på Försvarsmaktens presskonferens om marin underrättelseoperation.
Konteramiral Anders Grenstad. Foto: Kristina Åstrand Bohman/Försvarsmakten

Vid pressmötet underströk konteramiral Anders Grenstad att det är utomordentligt allvarligt att det Försvarsmakten söker efter är något eller någon som kränkt Sveriges territoriella integritet. Det är oacceptabelt sa Grenstad.

Han förklarade att underrättelseoperationen som nu pågått i nästan fem dygn kommer fortsätta ett tag till. Informationen som kommit in och nu analyseras bedöms fortsatt som mycket trovärdigt. Från allmänheten har det totalt kommit in ett hundratalet tips.

 – I söndags kunde vi berätta om tre iakttagelser som gjorts på tre olika platser. I dag kan jag berätta om två ytterligare observationer. Dessa bedöms som tillräckligt intressanta för fortsatt analys och undersökning, sa Anders Grenstad.

Underrättelseoperationer är till sin natur långsamma och utan dramatik. 

 – Jag är medveten om att detta leder till spekulationer när många timmars direktsändning måste fyllas. 

Underrättelseoperationen fortsätter i syfte att kunna bekräfta främmande undervattensverksamhet. Det vill säga, på Försvarsmaktens skala, den högsta bedömningsgraden.

 – Detta är inte en ubåtsjaktoperation där syftet är att med vapenmakt nedkämpa en motståndare, betonade Anders Grenstad och avslutade med att uttrycka sin stolthet över de insatser som Försvarsmaktens personal genomför och tacksamhet över allt det stöd som kommer från allmänheten i form av tips.

Bildunderlag som presenterades på presskonferens 21 oktober med anledning av pågående underrättelseoperation. Kartbilden med tre inringade områden som finns i presentationen är det underlag som visades på söndagens presskonferens. Kartan med fem inringade områden visar de observationer som Försvarsmakten nu analyserar.

Presentation (pdf)

Observationsplatser (jpg)