Stridsflyg – markförbandens ögon från luften

Flygvapnet bidrar med många olika förmågor till EU:s stridsgrupp Nordic Battlegroup, NBG. En av dem är stridsflygenhetens kapacitet att kunna stödja markförbanden från luften.

Expeditionary Air Wing, EAW, är flygvapnets samlade förmågor i Nordic Battlegroup. Fighter Unit, stridsflygenheten i EAW, har övat i Norrbotten på några av de uppgifter som divisionen har. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Stridsflygenheten, även kallad Fighter Unit, består av personal från 171. stridsflygdivisionen vid Blekinge flygflottilj. I en insats är det de som är förbandets ögon från luften.

− Vår främsta uppgift är att spana och understödja markförbanden. Vi rör oss snabbt, täcker en stor yta och lösa många uppgifter, säger Adam Nelson chef för stridsflygenheten.

Förberedelserna pågår för fullt för att vara redo att göra en insats från 1 januari 2015. En viktig del är att öva tillsammans med de förband stridsflygenheten ska stödja.

− Det är jätteviktigt att vi övar tillsammans eftersom markförbanden i NBG får förståelse både för vilka förmågor vi har och vilka begränsningar det finns. Sedan är det givetvis bra att träffas och lära känna varandra.

I slutet av augusti befann de sig i Vidsel och utbildade piloterna i Close Air Support, det vill säga flygunderstöd till markförbanden.

− Vi har övat lågflygning, fällt last mot rörliga och fasta mål, skjutit automatkanon och även genomfört taktiska starter och landningar.

Under hösten fortsätter övningarna och allt går än så länge enligt planerna.

− Vi kommer att vara redo 1 januari 2015. Vi är på god väg att komma dit och det går enligt planerna.