Sleipner övar Försvarsmaktens underrättelsetjänst

På skjutfältet Villingsberg, nära Karlskoga, övas just nu stora delar av Försvarsmaktens underrättelseförmågor. De har samlats för övningen Sleipner, Försvarsmaktens stora, årliga underrättelseövning.

Några plaststolar runt en utbrunnen brasa. En gul radioapparat i förgrunden. I bakgrunden en grupp människor som står på vägen.
Byn Daneshmand. I förgunden en övergiven radio utdelad av psyops-förbandet för att kunna nå byborna med radiosändningar. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Soldat med vapen och ryggsäck omgiven av tät skog.
En fallskärmsjägare i en annan miljö än den som möter i Mali, men uppgiften och metoderna är de samma: underrättelseinhämtning genom fast och rörlig spaning. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Två män i etniska kläder. Papper på bordet. Den ene mannen gestikulerar med handen.
Byäldsten Husam Alqassam till höger, diskuterar nattens händelser med en av byborna. Alqassam och guvernören greps under natten av den internationella styrkan och upprördheten i byn är stor. Husam Alqassam spelas av Mofid Ibrahim från Uppsala. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Man med sjal runt huvudet, tittar in i kameran.
Mofid Ibrahim i rollen som byäldsten Husam Alqassam, språkfigurant och en av de aktörer som driver händelseutvecklingen i Sleipner. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Soldat med vapen och ryggsäck i skogen, snett bakom, i en sänka, skymtar fler soldater.
De övade: en fallskärmsjägarpatrull ur den blivande Malistyrkan ute på ett spaningsuppdrag. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten
Porträttbild på man i uniform, kamoflagenät i bakgrunden.
Major Henrik Ekstedt, FM UndSäkC, biträdande övningsledare för Sleipner. Foto: Jonas Svensson/Försvarsmakten

- Det speciella med den här övningen är att den är så händelsestyrd och dubbelsidig. Händelser genereras där ute bland deltagarna, övade och figuranter. Vi övervakar säkerheten och övningsmålen och försöker lägga oss i så lite som möjligt. Det säger major Henrik Ekstedt, biträdande övningsledare för Sleipner.

Han beskriver det som är själva kärnan i Sleipner, nämligen interaktionen mellan övningens figuranter och så vitt skilda aktörer som fallskärmsjägare, samverkansofficerare, tolkar, stabsofficerare, förbandschefer och många många fler. Tillsammans skapar de en dynamik som gör den här övningen unik i sitt slag.

I övningen deltar ett drygt hundratal figuranter med olika bakgrunder och inriktning. Språkfiguranterna är kärnan i insatsmiljön och i den här övningen talar de arabiska, ryska och franska.

− Språkfiguranterna har som regel roller som polischef, byäldste eller liknande, medan de andra figuranterna spelar ortsbefolkning i övningen och kan vara allt från fiskare till vallmobönder, förklarar Henrik Ekstedt.

Internationellt scenario

Sleipner har ett internationellt scenario där de deltagande förbanden ingår i en fiktiv multinationell FN-insats i det konfliktdrabbade Bedukstan. De andra aktörerna i scenariot, motståndarsidan om man så vill, är tre sinsemellan konkurrerande fraktioner med FN-styrkan som gemensam fiende. Men kampen står inte bara mellan fraktioner och FN, det är också den stora, mer eller mindre neutrala befolkningen i provinsen som alla vill vinna stöd hos. Den stora skillnaden mellan Sleipner och andra försvarsmaktsövningar med liknande scenarier är att här är det underrättelseinhämtning och underrättelseledning som ska övas i en komplex internationell miljö.

Det praktiska resultatet är att jägare spanar, obemannade flygfarkoster flyger över övningsfältet, samverkansofficerare rör sig i området och pratar med byäldste och telekrigsförbandet identifierar och lokaliserar radiosändare i konfliktområdet. Den inhämtade informationen tas emot i underrättelsestaber, bearbetas till underrättelser som sedan delges chefer som beslutsunderlag. Ett av de deltagande förbanden är den blivande Mali-styrkan, Mali 01, som i övning Sleipner övar på det som kommer att bli huvuduppgiften i Mali efter årsskiftet, att inhämta, bearbeta och delge underrättelser. Det är så Mali 01 ska hjälpa FN-insatsen i Mali att skydda civilbefolkningen och skapa säkerhet.

Välvillig järnhand

Daneshmand är en liten dimhöljd by långt ute i skogarna i provinsen Nawabad. Den består egentligen bara av ett litet rött hus med vita knutar och en lada. Här styr byäldsten Husam Alqassam med en välvillig järnhand.

− Jag har fått min position i arv. Den här byn har tillhört min släkt i generationer, slår han fast. Det är mitt jobb att sätta människorna här i arbete och se till deras trygghet. Utländska styrkor får inte komma hit utan att prata med mig, säger han.

Egentligen heter han Mofid Ibrahim och kommer från Uppsala, där han till vardags jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Han är en av de språkfiguranter som spelar viktiga roller som centrala aktörer i scenariot.

− Det ger jättemycket att vara med här, det är väldigt stimulerande, säger han. Det är mycket psykologi i interaktionen mellan figuranter och övade militärer och det är roligt att försöka bygga upp något som är så autentiskt som möjligt. Vi har mycket kulturell kompetens här, så vi kan gestalta klanledare, polischefer, guvernörer, alla befattningshavare som är jätteviktiga i de länder vi försöker efterlikna. Själv har han, likt många av kollegerna, rekryterats som språkfigurant av Försvarsmaktens tolkskola via kontakter

Han tycker att övningen går bra och är noga med att framhålla att hans och de andra figuranternas mål är att ge soldaterna så mycket träning som möjligt och ge dem en chans att begå misstagen här, i Villingsberg, istället för i en skarp insats.

− Vårt uppdrag är att vara beredda att släppa information till soldaterna beroende på hur duktiga de är på att hantera mötet. Bygger de upp rätt samtalsmiljö släpper vi mer. Är de dåliga blir vi lite otrevliga och visar att vi är missnöjda, säger han och konstaterar att det ju är bättre att bli utsatt för sådant här, än i en skarp situation där man riskerar att förstöra en viktig kontakt med lokalbefolkningen.

Provinsguvernören

Han och de andra figuranterna har en intensiv eftermiddag att se fram emot. Provinsguvernören har kallat byarna till ett stormöte för att skapa stöd för sig genom att visa vilken stark ledare han är, inte minst för de utländska styrkorna.

− Guvernören är en komplex personlighet. Vi vet inte precis vad han kommer att säga, men vi ska se vad vår civilmilitära samverkansgrupp gör av detta. Deras rapporter och spaningsgruppernas rapporter om reaktionerna i byarna ska underrättelsestaberna ta in och lägga till den helhetsbild av situationen i området som man ständigt arbetar med, säger Henrik Ekstedt.

− Ibland blir det spelledningsmässigt lite spännande, men vi har stridsdomare och instruktörer ute som följer noga vad som händer. Det är det som gör Sleipner till den speciella övning det är.