Medieuppgifter om felaktig positionsangivelse

Under den pågående underrättelseoperationen har Försvarsmakten valt att inte gå ut med exakta positioner av operativa skäl. Med tanke på att föremålet i fråga rör sig så är den exakta positionen av observationen av avgörande betydelse. 

Försvarsmakten väljer att visa på att observationen har skett i området, men även med en större öppenhet behöver vi fokusera på den verksamhet vi bedriver.
Vår avsikt är inte att vilseleda media, utan att ge tillräckligt mycket information utan att ge en eventuell motståndare några fördelar.
– I ett retroperspektiv så skulle jag varit tydligare vid presskonferensen, det jag visade på kartan var en ungefärlig position då jag inte ville avslöja någon exakt position av operativ hänsyn, säger Anders Grenstad, ställföreträdande insatschef Försvarsmakten.

Försvarsmakten kommer ge exakt information efter avslutad operation, så långt sekretessen medger.