Allmänhetens iakttagelser

Försvarsmakten genomför sedan den 17 oktober en underrättelseoperation i Stockholms mellersta skärgård.

Allmänheten i området kan därmed komma att göra relevanta iakttagelser, som kan sättas i samband med underrättelseoperationen.

Den eller de som har sådana iakttagelser ombeds kontakta Försvarsmakten via Högkvarteret på telefon 08-788 94 04 för vidare behandling.