P 4 och Arbetsförmedlingen informerade försvarsministern

– Rekryteringen av heltidssoldater går bra men i rekryteringen av deltidssoldater finns utmaningar kvar. Haken med deltidssoldater är att det inte finns en helhet. Intresset för att komma in finns, men sen då? Tillsammans med Arbetsförmedlingen och våra partnerföretag kan vi bilda denna helhet, sa Patrik Lindelöf när han presenterade Försvarsmaktens och Arbetsförmedlingens samarbetsprojekt för försvarsministern vid hennes besök i Skövde.

Försvarsminister Karin Enström och ställföreträdande stabschef Patrik Lindelöf pratade om samverkan för att underlätta karriärväxling för deltidssoldater Foto: Skövde nyheter

Försvarsminister Karin Enström besökte Skövde under måndagen den 8 september och bland annat ingick ett besök på Arbetsförmedlingen. Skaraborgs regemente var med där och presenterade det samarbetsprojekt som genomförs med Arbetsförmedlingen.

Försvarsmakten och kommunerna i Skaraborg samverkar genom Försvarsmaktsråd Skaraborg. Inom rådet har man sedan tidigare avtal med flera företag och offentliga arbetsgivare om samarbete för att utveckla konkreta metoder för att underlätta för personal att ha dubbla anställningskontrakt.

– Vi vet att Försvarsmakten är bra på rekrytering. Det hjälper oss om vi kan få in ungdomar med bra bakgrund. Vi får en kvalitetssäkring, säger Bengt Olsson, personalchef på Dafgård som är ett av partnerföretagen.

Nu pågår ett samarbete med Arbetsförmedlingen om hur parterna gemensamt kan hitta samverkansformer där målbilden är att underlätta karriärväxling för deltidssoldater.

– Det är bra både för Försvarsmakten och för övriga samhället med det här utbytet, sa försvarsministern.
– Det är sådana här initiativ som inte går att lagstifta fram.

Förbanden i Skaraborg och Arbetsförmedlingen i nordvästra Götaland ska tillsammans se över möjligheterna att utveckla en metod där soldaterna som avslutar sin militära yrkesutbildning och påbörjar en deltidsanställning, har möjlighet att även påbörja en yrkesintroduktionsanställning. Arbetsförmedlingen stödjer dem i detta och den kommer förläggas hos Försvarsmaktens partnerföretag.

– Projektet är ett sätt för arbetsgivaren att långsiktigt kunna utbilda ungdomar för att stärka kompetensen. Det ger ett mervärde, sa Ann- Sofie Brohm från Arbetsförmedlingen.

De rekryter som nu i augusti ryckte in på regementet har fått en första information om samarbetsprojektet av sin kompanichef. I pilotprojektet kommer 20 rekryter få möjlighet att delta.

– Det löser inte alla våra problem, men faller verkligheten ut så som vi hoppas har vi kommit en lång bit på vägen. Det här är ett bra steg in i arbetslivet för ungdomar, avslutar Patrik Lindelöf.