Ständig övning ger trygghet i skarpt läge

HMS Carlskrona är ett fartyg som kan göra många olika typer av verksamheter. Att ha helikopter baserad ombord är något som både övats och använts i skarp situation, utanför Somalia. Att operera helikoptern, exempelvis att starta, landa och tanka den, är vardagsmat för besättningen. En sak som måste fungera är skyddstjänsten om helikoptern skulle krascha på däcket.

 	Det gäller att snabbt få upp den skadade, och förmodligen nedkylda, personen till sjukvård.
Det gäller att snabbt få upp den skadade, och förmodligen nedkylda, personen till sjukvård. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sista delen av den skadades transport mot sjukvårdspersonalen
Sista delen av den skadades transport mot sjukvårdspersonalen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det tänkta händelseförloppet besättningen övar idag handlar om att helikoptern kraschar på däck beroende på motorproblem, vid de mest kritiska ögonblicken, -start eller landning. Helkoptern har fattat eld, en skadad ur helikopterbesättningen finns ombord och en annan har hamnat i havet. Vid varje start och landning finns all brandsläckningspersonel redan beredd, därför går det snabbt att börja släcka. De båda skumkanonerna som finns monterade startar och begjuter hela olycksplatsen med skum och släcker elden. Efter en stund arbetar sig rökdykargrupper fram mot vraket och får ut den skadade som tas om hand av sjukvårdare.

Rescuebåten är alltid klargjord

Så fort branden på helikopterdäck är släckt kan man koncentrera sig på att hämta den person som ramlat överbord. Det görs med fartygets rescuebåt. På några minuters varsel ska den alltid vara beredd att sjösättas och med sin besättning rädda liv. HMS Carlskrona har girat runt och kommit närmare den skadade. Under denna övning används en docka. Dockan väger lika mycket som en människa och är ganska otymplig att hantera. När båten med den skadade är tillbaka ombord väntar sjukvårdare som börjar behandlingen i fartygets sjukvårdsrum.

- Just det här scenariot är bra att öva. Det händer flera olika saker samtidigt. De flesta delarna av skyddsorganisationen får öva och cheferna övas i att prioritera vad som ska göras först, säger Lars Geldeman som är skyddsofficer ombord och den som planerat övningen.

Just ständiga övningar är nyckeln till att hålla kunskaperna uppe. Efter exempelvis semesterledighet är det extra viktigt att snabbt komma tillbaka till den nivå som man ska ha.