Minsökning på västkusten

HMS Vinga anlände till Brofjorden tillsammans med fartyget HMS Sturkö och röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen tidigare under veckan, en miljöoperation påbörjades. Fartyget har blivit tilldelad ett område med två gamla minlinjer utlagda under andra världskriget. Trots efterkrigssvepningar befaras det fortfarande att kan finnas minor kvar och fartygets uppgift blir att lokalisera dessa.

Redan under ombaseringen mot området börjar arbetet med att planera sökningarna. Man tar allt från väder till hur havsbotten ser ut, i beaktning. ”Tracks” läggs sedan ut i ledningssystemet som den självgående undervattensfarkosten, med inbyggd sonar, kommer att följa för att säkerställa att man täcker hela området. Information från farkostens sonar skickas kontinuerligt tillbaka till fartygets stridsledningscentral där man bedömer om ett eko är intressant eller inte. Verkar det intressant dyker man ner och tar en bättre titt på vad det är som gett utslag. Allt som hittas dokumenteras, sten som mina. Detta för att underlätta för kommande operationer. Skulle det vara en mina som ligger olämpligt, exempelvis mitt i en farled skickas en anhållan om tillstånd att oskadliggöra minan.

Skulle farkosterna eventuellt inte fungera vänder man sig till systemteknikerna. Utöver deras ordinarie uppgifterna såsom utkikstjänst, rorgängeri (att styra fartyget) och underhåll, är de även en del av teamet som ansvarar för den tekniska tjänsten ombord.

Jonas Nielsen har jobbat som systemtekniker ombord HMS Vinga i snart två år och trivs med att det är en omväxlande befattning; ena timmen kör han farkost och nästa är det ledningssystemet som behöver ses över. Att systemteknikerna besitter en bred kompetens är något av en underdrift.

Men med mycket kunskap kommer även mycket ansvar då det lätt blir stå i verksamheten när exempelvis farkosterna krånglar, då det är en del av fartygets huvudtjänst.

- Att vara kreativ och idèrik är ett måste för att kunna leverera i dem allt som oftast tidspressade situationerna” säger Jonas som under dagen har fått jobba hårt för att fartyget ska kunna påbörja miljöoperationen i Brofjorden.